Dyżury p. Kierownik Studiów w semestrze letnim 2023/24

Dyżury p. mgr Magdaleny Walczuk, Kierownik Studiów, w semestre letnim 2023/24 będą odbywały się we wtorki, w godzinach 11:30-12:30.