Dyżury pracowników w okresie wakacji

Godziny dyżurowania pracowników Zakładu w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień; o ile dany pracownik nie przebywa na urlopie) znajdują się w pliku pdf. Prosimy interesantów o zgłaszanie drogą m@ilową chęci/konieczności spotkania. 

Tags: