Odwołane zajęcia z mgr. Magdaleną Doktorską

Mgr. Magdalena Doktorska, w związku z udziałem w konferencji naukowej, odwołuje zajęcia w dniach 8-15.10. Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami.