Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Szanowni Państwo, 

 
dnia 29 września 2020 r. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wydał Zarządzenie nr 217  w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 
Zgodnie z  § 17, ust.  4: " Obowiązek poinformowania o podejrzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV2 dotyczy również doktorantów, studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Informacja powinna być przekazana odpowiednio właściwemu: [...]  3) kierownikowi jednostki dydaktycznej – w przypadku studentów;". 
 
Prosimy zatem o przekazywanie powyższych informacji do Kierownika Studiów Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, mgr Magdaleny Walczuk.