Przełożony dyżur p. Kierownik Studiów

w dn.30.08 i 6.08. dyżur p. Magdaleny Walczuk, Kierownik Studiów został przełożony na godz. 11:30.