REKRUTACJA ERASMUS+ na rok akademicki 2024/2025

Szanowni Państwo,

na naszej stronie internetowej, w zakładce ERASMUS+ ⇒ STUDENCI, zostały opublikowane zaktualizowane ZASADY DLA KANDYDATEK i KANDYDATÓW pragnących ubiegać się o wyjazdy na uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025.

Osoby zainteresowane proszone są o szczegółowe zapoznanie się z treścią tych zasad oraz wspomnianej zakładki.

W załączeniu do niniejszego komunikatu znajdą Państwo również harmonogram rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025.

Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjnyformularz "Zobowiązania" (do pobrania ze strony) oraz (w odpowiednich przypadkach) zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów I stopnia i zaświadczenie o znajomości języka wykładowego danej uczelni na poziomie B2 należy przesłać w formie skanów (najlepiej w jednym pliku PDF) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.03.2024 r. do godziny 23:59:59 na adres mailowy koordynatorki ds. mobilności (erasmus.iber@uw.edu.pl).

Proszę o nieskładanie żadnej dodatkowej dokumentacji (np. w postaci opinii czy rekomendacji), gdyż nie będzie ona brana pod uwagę w procesie rekrutacyjnym!

Lista uczelni partnerskich, z którymi mamy podpisane umowy w ramach programu Erasmus+ wraz z informacją o okresie wyjazdu oraz liczbie miejsc przypisanych do danej umowy znajduje się TUTAJ

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacyjnym proszone są o zwrócenie uwagi, czy wybrana przez nie uczelnia partnerska posiada z ISIiI UW umowę obejmującą cykl studiów odpowiadający poziomowi realizowanemu przez nich w Polsce (np. studentki i studenci studiów licencjackich mogą ubiegać się o wyjazdy na uczelnie partnerskie przyjmujące osoby z pierwszego poziomu studiów, etc.).

Uprzejmie proszę o UWAŻNE PRZECZYTANIE WSZYSTKICH ZASAD, zanim będą Państwo formułować pytania, te zaś proszę kierować na adres: erasmus.iber@uw.edu.pl.

UWAGA: Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdem na uczelnie partnerskie w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025 odbędzie się w najbliższy poniedziałek 19 lutego br. o godz. 18:30 na platformie Google Meet. Link do spotkania: https://meet.google.com/wht-jkoj-pwe Serdecznie zapraszam! 

 

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynatorka ds. mobilności

 

Warszawa, dn. 14.02.2024 r.