VI PUBLICZNE CZYTANIE DON KICHOTA MIGUELA DE CERVANTESA

VI-Lectura-El-Quijote-2024_banner.png

Z okazji Światowego Dnia Książki w dniu 23 kwietnia 2024 r. Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW organizuje wspólnie z Ambasadą Królestwa Hiszpanii VI edycję Publicznego Czytania „Don Kichota”. Wydarzenie odbędzie się w godzinach 10.30 - 15.00 w budynku przy ul. Dobrej 55 w sali „Strefa Współpracy”, na parterze przy schodach paradnych. Pasmo przeznaczone na lekturę studentów i pracowników UW jest przewidziane w godzinach 13.00-15.00.

Zapraszamy do odczytania dowolnie wybranego przez siebie fragmentu, którego lektura nie zajmie więcej niż 3 minuty, z wyjątkiem pierwszego rozdziału powieści, który jest zarezerwowany na otwarcie Publicznego Czytania.
Egzemplarze „Don Kichota z Manczy” w języku hiszpańskim i polskim będą dostępne w sali „Strefa Współpracy”. Osoby, które chciałyby przeczytać fragment w innym języku, są proszone o przyniesienie własnego tekstu.
W sprawie zapisania się na listę osób czytających prosimy o kontakt z dr Małgorzatą Marzoch, e-mail: m.marzoch@uw.edu.pl


Con ocasión del Día Internacional del Libro el 23 de abril de 2024 el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia organiza en colaboración con la Embajada de España en Polonia la sexta edición de la Lectura Pública de El Quijote.  El acto tendrá lugar entre las 10.30 y 15.00h en el edificio en la calle Dobra 55, en la sala „Strefa Współpracy”, en la planta baja junto con la escalera amarilla. La franja dedicada a la lectura de los estudiantes y profesores de la Universidad está prevista entre las 13.00 y 15.00h.
Les invitamos a leer un pasaje de su elección, con una duración máxima de 3 minutos, con excepción del capítulo 1 de la obra que está reservado para la apertura de la Lectura Pública.
Los ejemplares de „Don Quijote de la Mancha” en castellano y en polaco estarán disponibles en la sala „Strefa Współpracy”. Las personas que deseen leer un pasaje en otro idioma, deberán traer el propio texto.
Para apuntarse en la lista de lectores, por favor, contacten con la dra. Małgorzata Marzoch, e-mail: m.marzoch@uw.edu.pl

VI Lectura puìblica de El Quijote 2024_cartel.png