WNIOSKOWANIE O STYPENDIUM REKTORA

studenciUW_fot-Miroslaw-Kazmierczak_10_web.jpg

Wnioskowanie o stypendium rektora zostanie uruchomione 3 października 2022 roku. Wnioski składa się w pełni elektronicznie tj. wniosek wypełnia się oraz podpisuje elektronicznie za pomocą serwisu USOSweb. Nie ma konieczności przynoszenia podpisanego wniosku do dziekanatu/sekretariatu. Termin na złożenie wniosku upływa 17 października 2022 roku.  Pytania w sprawie stypendium rektora studenci  powinni kierować bezpośrednio do Biura ds. Pomocy Materialnej Uniwersytetu Warszawskiego na adres bpm@uw.edu.pl. Studenci mogą również poszukiwać informacji na stronie internetowej bpm.uw.edu.pl.

Komunikat Rektora w sprawie stypendium rektora:
https://bpm.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-terminow-oraz-formy-ubiegania-sie-o-swiadczenia-pomocy-materialnej-w-roku-akademickim-2022-2023-dla-studentow).