Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 1

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 24 stycznia 2022 r.