Zwolnienie p. dr hab. prof. UW Urszuli Ługowskiej

Uprzejmie informujemy, że p. dr hab. prof. UW Urszula Ługowska przebywa na zwolnieniu lekarskim do 18/01.2023 r.