Zwolnienie p .dr hab. prof.. UW Urszuli Ługowskiej

Uprzejmie informujemy, że p. dr hab. prof. UW Urszula Ługowska przebywa na zwolnieniu lekarskim do 8.02.2023 r.