lic. (mgr) Asier Sánchez

 

  PRACOWNIA TEORII I PRAKTYKI PRZEKŁADU                   

     

  Pełnione funkcje: doktorant Instytutu od 2013r.

  • Pracownik Instytutu od 2011 r.

e-mail: pumoazul@hotmail.com

 

Specjalizacja naukowa: językoznawca

 

Przebieg kariery naukowej i zawodowej: Ukończył studia magisterskie w zakresie Filologii Angielskiej na Uniwersytecie w Grenadzie oraz na Uniwersytecie Sussex, gdzie odbył również studia podyplomowe. W 2011 rozpoczął współpracę z Uniwersytetem Warszawskim w charakterze lektora języka hiszpańskiego w ramach umowy pomiędzy Uniwersytetem w Grenadzie a Uniwersytetem Warszawskim. W 2013, rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich pod kierownictwem dr hab. Edyty Waluch de la Torre. Jego praca doktorska pt. "Problemy polskich studentow z systemem fonetycznym jezyka hiszpanskiego na poziomie spolglosek"wpisuje sie w nurt badań nad dydaktyka fonetyki języka hiszpańskiego. W roku 2016 prowadził zajęcia na Uniwersytecie w Pune (Indie) z zakresu lingwistyki, semantyki, fonetyki, pragmatyki oraz języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym.

 

Zainteresowania i projekty badawcze:
 
  • fonetyka i fonologia porównawcza

  • semantyka, pragmatyka, składnia i gramatyka

  • językoznawstwo porównawcze

 

Dyżur:

  • semestr zimowy 2016/17: Piątki, 17.30 – 19.00, s. 210 ul. Oboźna 8.
  • semestr letni 2016/17: Piątki, 17.30 - 19.00, s. 210 ul. Oboźna 8.