DYREKCJA INSTYTUTU

Dyrektor:
dr Urszula Ługowska   

p. 123

czwartek 14:00-15:00

Zastępca dyrektora ds. studenckich:
mgr Tamara Sobolska

 p. 212

środa  15:00 - 17:00

Zastępca dyrektora ds. naukowych:
dr Marcin Kołakowski  

p. 216A

czwartek 15:00-16:00