DYREKCJA INSTYTUTU

 

p. 123

Dyrektor: dr hab. Zofia Marzec

wtorek, 15:00-16:00
14:45-15:30 (w dzień Rady Wydziału)

Zastępca dyrektora ds. studenckich: mgr Tamara Sobolska

w sesji: wtorek, godz. 14:00-16:00
w lipcu: środa 12.06 i 26.06, godz. 10:00-12:00
sierpień: urlop
 
Zastępca dyrektora ds. naukowych: dr Urszula Ługowska         

piątek, 11:30-12:30