DYREKCJA INSTYTUTU

 

p. 123

Dyrektor:
dr hab. Zofia Marzec

01.08-15.09 – urlop
Dyżur: wtorek, 14:00-15:00

Zastępca dyrektora ds. studenckich:
mgr Tamara Sobolska

30.06-07.07, 17-24.07, 31.07-25.08,
22.30.09 - urlop
Dyżury w sesji poprawkowej i we wrześniu:
- w sesji poprawkowej
Środy 30.08 i 6.09 11:00-13:00
-  we wrześniu
Środa 20.09 11:00-14:00
Czwartek 21.09 14:00-16:00
 
Zastępca dyrektora ds. naukowych: 
dr Urszula Ługowska         

22.06-05.07, 01-30.08,15-30.09 – urlop
Dyżur: piątek, 11:30-12:30