DYREKCJA INSTYTUTU

 

p. 123

Dyrektor: dr hab. Zofia Marzec

wtorek, 15:00-16:00
14:45-15:30 (w dzień Rady Wydziału)

Zastępca dyrektora ds studenckich: mgr Tamara Sobolska

czwartek, 14:00-16:00

Zastępca dyrektora ds naukowych: dr Urszula Ługowska         

piątek, 11:30-12:30