BADANIA

zdjęcie z kongresu
WYDARZENIA NAUKOWE

zdjęcie książek
PUBLIKACJE

zdjęcie globusa
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

zdjęcie komputera
GRANTY I PROJEKTY NAUKOWE


PSH

zdjęcie biblioteki
KSIĘGOZBIÓR INSTYTUTOWY

 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW jest samodzielną jednostką naukową Wydziału Neofilologii UW.

Instytut wydaje swoje publikacje książkowe w ramach serii wydawniczej Biblioteka Iberyjska, a także inne publikacje pracowników we współpracy z Zakładem Graficznym i Wydawnictwami UW oraz innymi instytucjami. Instytut wydaje również dwa czasopisma:  naukowe Itinerarios oraz powstałe z inicjatywy lektorów języków iberyjskich oraz studentów czasopismo ¿?

Inną okazją do prezentacji prac badawczych pracowników Instytutu są organizowane przez ISIiI UW spotkania i wydarzenia naukowe, tj. skierowane do naukowców z różnych instytucji badawczych krajowych i naukowych kongresy i sympozja, oraz przeznaczone dla studentów i badaczy wykłady i prezentacje publikacji, które maja wzbogacać ich wiedzę na temat krajów hiszpańsko i portugalskojęzycznego obszaru językowego.

Nasz Instytut uczestniczy w rozmaitych programach współpracy międzynarodowej z różnymi Uniwersytetami oraz instytucjami, tj. w wymianie stypendialnej, studentów, doktorantów i pracowników naukowych w ramach europejskiego programu Erasmus+, programów rządowych i umów rektorskich. Także część lektoratów językowych prowadzonych jest w ramach umów międzynarodowych z instytucjami odpowiedzialnymi za politykę językową, a pracownicy Instytutu rozwiają wspólne projekty badawcze współpracując z rozmaitymi instytucjami naukowymi.

Dorobek Instytu stanowią rozliczne prace magisterskie z bardzo różnych dziedzin naukowych oraz coraz liczniejsze doktoraty, habilitacje i profesury.