lic. (mgr) Rebeca Lema

 

   PRACOWNIA TEORII I PRAKTYKI PRZEKŁADU                          

 

   Pełnione funkcje: pracownik Instytutu od 2013 r.

  •  doktorantka Instytutu od 2014r.

e-mail: reblema@gmail.com

Specjalizacja naukowa: językoznawca

Przebieg kariery naukowej: Absolwentka kierunku Tłumaczenia i Tłumaczenia Ustne (Licenciatura en Traducción e Interpretación) w roku 2009, studiów podyplomowych Tłumaczenia i Paratłumaczenia (Máster Universitario en Traducción & Paratraducción) w roku 2010 oraz Nauczanie Języków Obcych (Máster Universitario en el Profesorado de Lenguas Extranjeras) w roku 2011 na Uniwersytecie Vigo. W roku akademickim 2006-2007 była stypendystką programu Erasmus na Uniwersytecie Bretagne-Sud. W roku akademickim 2010-2011 prowadziła zajęcia z tłumaczenia jako visiting professor na swoim macierzystym uniwersytecie (Universidade de Vigo). W 2012 roku otrzymała stypendium w Centrum Badań Humanistycznych Ramóna Piñeiro, gdzie pracowała jako członek redakcji czasopisma naukowego Cadernos de fraseoloxía galega, wykonując tłumaczenia i korekty.

Od 2013 do 2015 roku, biorąc udział w programie lektoratów SXPL Regionalnego Rządu Galicji (Xunta de Galicia), była odpowiedzialna za nauczanie języka, kultury i literatury galicyjskiej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pracuje nadal jako lektorka języka hiszpańskiego. Od września 2016 prowadzi zajęcia z zakresu nauczania języka hiszpańskiego oraz tłumaczeń na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach programu lektoratów MAEC-AECID Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Hiszpanii.

Tłumaczka przysięgła języków francuskiego i galicyjskiego (Xunta de Galicia, nr uprawnień 0199 - 2009).

Członkini następujących stowarzyszeń: CEG: Centro de Estudos Galegos de la Universidad de Varsovia,     AGPTI: Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación, AS-PG: Asociación Socio-Pedagóxica Galega.

 

Dziedziny i projekty badawcze:

  • Lingwistyka stosowana
  • Dydaktyka języków obcych
  • Przekład
  • Frazeologia

 

Dyżur: piątek, 15:00-16:00, sala 220 (semestr zimowy 2016/2017)

 

Publikacje

2016

Las interferencias del español L2 en el estudio del gallego L4 – Capítulo de libro. Itinerarios: Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos, 23, 61­78

2012

O rol da muller a través da fraseoloxía galega – Capítulo de libro. Unidade de Igualdade (ed.) I Xornada de Innovación en Xénero. Docencia e Investigación. Andavira, Vigo

2012

DOYLE, Charles Clay (2012): Doing Proverbs and Other Kinds of Folklore. Philological and Historical Studies. Vermont: Proverbium& University of Vermont -­ Reseña. Cadernos de Fraseoloxía Galega 14, 345­-348

2012

A raposa d'O principiño non quería ser domesticada. Comparación das traducións castelá e galega d'O principiño – Capítulo de libro. Viceversa: Revista galega de tradución 17­-18, 41­-57 ­ (Rebeca Lema & Sara Maquieira).

 

Prowadzone zajęcia

Semestr zimowy 2016/2017

 

•  Język hiszpański - poziom średnio zaawansowany (3300-HISOB1)

Lektorat ogólnouniwersytecki z języka hiszpańskiego na poziomie B1 dla studentów z kierunków innych niż iberystyczne, którzy wyjściowo posiadają znajomość języka na poziomie A2. Kurs intensywny, łączący sprawności komunikacyjne z elementami wiedzy o realiach i kulturze krajów hiszpańskiego obszaru językowego.