mgr Ewa Grajber

 

mgr

 

Ewa Grajber

 

e.grajber@student.uw.edu.pl

Pełnione funkcje: doktorantka Instytutu od 2015 r.

Specjalizacja naukowa: literaturoznawstwo

Dyżur: poniedziałek, 16.30-17.30, sala 210.

Przebieg kariery naukowej:

Doktorantka w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańkich. W ramach programu Erasmus+ odbyła studia częściowe oraz staż na Uniwersytecie w Leridzie (Hiszpania). Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia edukacyjne i warsztaty o tematyce związanej z kulturą Hiszpanii i krajów Ameryki Łacińskiej w szkołach, instytucjach kultury i na Uniwersytecie Warszawskim. Jej kursy: Meksykańskie alebrijes – magia fantastycznych zwierząt, Czego możemy się nauczyć od Antoniego Gaudiego? oraz Meksykańska sztuka ludowa w teorii i praktyce zostały włączone do oferty edukacyjnej Uniwersytetu Otwartego UW.

Brała udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, wygłaszając referaty na Uniwersytecie Warszawskim, Wrocławskim, Marii Curie-Skłodowskiej, w Instytucie Studiów Franciszkańskich w Krakowie oraz na Uniwersytecie w Oksfordzie. Uczestniczyła również w konferencjach i spotkaniach skupiających badaczy twórczości Antoniego Gaudiego na Uniwersytecie w Barcelonie i w katedrze w Palma de Mallorca.

Zainteresowania i projekty badawcze:

  • Znaczenie słowa i literacki aspekt twórczości Antoniego Gaudiego: teksty autorstwa Gaudiego oraz przekazy jego współpracowników i uczniów, inspiracje literackie, inskrypcje.
  • Proyecto Recópolis: ciudad y territorio en época visigoda, projekt Uniwersytetu w Alcalá de Henares (2005).
  • La ciudad de Madinat Ilbira, projekt Uniwersytetu w Grenadzie (2007, 2008)
  • Międzyzakładowy projekt dr hab. Tadusza Miłkowskiego Kultura popularna Hiszpanii w XX wieku (Uniwersytet Warszawski)
  • Kurs w ofercie Uniwersytetu Otwartego (Kultura&Sztuka): Czego możemy się nauczyć od Antoniego Gaudiego?
  • Meksykańska sztuka ludowa.

Wybrane publikacje:

  • (w druku) „Antoni Gaudí według świętego Franciszka”. [w]: Terytoria, tom IV, W tyglu kultury. O franciszkanach na Półwyspie Iberyjskim. Kraków, Instytut Studiów Franciszkańskich.
  • (2019) „Antoni Gaudí – samotność geniusza”. [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio I, Philosophy and Sociology, VOL. XLIII, 2, 2018, s. 41-53.DOI: 10.17951/i.2018.43.2.41-53
  • (2018): „Oswajanie śmierci”. Misje Dzisiaj nr 6, rok XXXVII, listopad-grudzień 2018: 31.
  • (2017) „Słowo w twórczości Antoniego Gaudiego”. [w]: Transgresja, interdyscyplinarność, dyskurs. Paradygmaty współczesnej neofilologii, t. 2, red. M. Doktorska, T. Skwara, S. Świtlik, Warszawa, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego: 241-254.

Audycje: