Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2024/25

La admisión para el año académico 2024/25

I TURA REKRUTACJI
PRIMER TURNO DE ADMISIÓN

 

Termin / fecha

Rozpoczęcie rejestracji w IRK
Comienzo de la matriculación en https://irk.uw.edu.pl/

6.06.2024

Zakończenie rejestracji w IRK
Final de la matriculación

12.07.2024

Egzaminy wstępne
Exámenes de ingreso:
17.07.2024
 
 • egzamin z języka hiszpańskiego lub portugalskiego 
  examen del español / portugués
   
 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca wiedzy o literaturze, historii i kulturze krajów hiszpańskiego lub   portugalskiego obszaru językowego
  Literatura, cultura e historia de los países de habla hispana / portuguesa

9:00-11:00 platforma Kampus

po 14:00, google meet

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji 
Publicación de los resultados

22.07.2024

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia
Entrega de documentos

23-25.07.2024
26, 29.07.2024
30-31.07.2024

KANDYDATÓW NIE PODCHODZĄCYCH DO EGZAMINU WSTĘPNEGO PROSIMY O UMIESZCZENIE W SYSTEMIE IRK INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ŚREDNIEJ Z TOKU STUDIÓW ORAZ OCENY FIGURUJĄCEJ NA DYPLOMIE NAJPÓŹNIEJ W OSTATNIM DNIU REJESTRACJI NASTUDIA. 

KANDYDATÓW Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ NIE POSIADAJĄCYCH DOKUMENTU ZAŚWIADCZAJĄCEGO O ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO PROSIMY O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU USTNEGO Z TEGO JĘZYKA, W DNIU  17 LIPCA 2024 o godzinie 14:00. Egzamin odbędzie się na platformie google meet.

Osoby, które w ramach postępowania rekrutacyjnego będą przystępować do egzaminu ustnego i/ lub rozmowy kwalifikacyjnej w formie zdalnej, proszone są o wygenerowanie w systemie IRK, podpisanie i załączenie do osobistego konta IRK oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym.

Aquellos canditados cuyo diploma no fuera emitido en Polonia y que no posean el certificado de conocimiento del polaco, han de presentarse en el examen oral remoto, el 17 de julio 2024 a las 14h.

Se solicita a las personas que realizarán exámenes remotos que generen en el sistema IRK, firmen y adjunten a su cuenta personal la declaración de realización del examen online.

Aquelas pessoas cujo diploma não fosse emitido na Polônia e que não possuam o certificado de conhecimiento do polonês, devem fazer o exame oral remoto no dia 17 de julho 2024 às 14h.

As pessoas que vão realizar os exames de forma remota, são solicitadas a gerar no sistema IRK, assinar e anexar à sua conta a declaração de realização do exame online.
II TURA REKRUTACJI 
SEGUNDO TURNO DE ADMISIÓN

 

Termin / fecha

Rejestracja w IRK
Matriculación en
https://irk.uw.edu.pl/pl/

19.08-12.09.2024
Egzaminy wstępne (on-line)
Exámenes de ingreso:

 
20.09.2024
 • egzamin z języka hiszpańskiego lub portugalskiego 
  examen del español / portugués
   
 • egzamin z wiedzy o literaturze, historii i kulturze krajów hiszpańskiego lub   portugalskiego obszaru językowego
  Literatura, cultura e historia de los países de habla hispana / portuguesa

9:00-11:00 platforma Kampus

po 14:00, google meet

 

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji
Publicación de los resultados:
24.09.2024
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia
Entrega de documentos:

25-26.09.2024
27, 30.09.2024

KANDYDATÓW Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ NIE POSIADAJĄCYCH DOKUMENTU ZAŚWIADCZAJĄCEGO O ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO PROSIMY O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU USTNEGO Z TEGO JĘZYKA, W DNIU 20 WRZEŚNIA 2024 O GODZINIE 13:00.

Aquellos canditados cuyo diploma no fuera emitido en Polonia y que no posean el certificado de conocimiento del polaco, han de presentarse en el examen oral, el 20 de septiembre 2024 a las 13h.

Aquelas pessoas cujo diploma não fosse emitido na Polônia e que não possuam o certificado de conhecimiento do polonês, devem fazer o exame oral remoto no dia 20 de setembro 2024 as 13h.