Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2020/21

La admisión para el año académico 2020/21

Harmonogram będzie obowiązywał po zatwierdzeniu przez Senat UW

Pierwszy nabór na studia II stopnia w ISIiI UW/ Primer turno de admisión

Termin/ fecha

Rozpoczęcie rejestracji w IRK/ Comienzo de la matriculación en https://irk.uw.edu.pl/

10.08.2020

Zakończenie rejestracji w IRK/ Final de la matriculación

14.09.2020*

Egzaminy wstępne/ Exámenes de ingreso:

  • egzamin z języka hiszpańskiego lub portugalskiego/ español/ portugués
  • egzamin z wiedzy o literaturze, historii i kulturze krajów hiszpańskiego lub   portugalskiego obszaru językowego/ Literatura, cultura e historia de los países de habla hispana/ portuguesa

 

18.09.2020

EGZAMIN ZDALNY/ EXAMEN REMOTO

 

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji/ Publicación de los resultados

 

23.09.2020

 

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia/ Entrega de documentos

 

24-25.09.2020 28-29-09.2020

 

*Do zarejestrowania się w systemie IRK niepotrzebny jest wynik egzaminu licencjackiego, a więc można i należy zarejestrować się PRZED OBRONĄ.