Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2022/23

La admisión para el año académico 2022/23

Poniższy harmonogram może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce.

Las fechas publicadas a continuación pueden cambiar en relación con la situación epidemiológica en Polonia

I TURA REKRUTACJI
PRIMER TURNO DE ADMISIÓN

 

Termin / fecha

Rozpoczęcie rejestracji w IRK
Comienzo de la matriculación en https://irk.uw.edu.pl/

6.06.2022

Zakończenie rejestracji w IRK
Final de la matriculación

10.07.2022*

Egzaminy wstępne
Exámenes de ingreso:
15.07.2022
 
 • egzamin z języka hiszpańskiego lub portugalskiego 
  examen del español / portugués
   
 • egzamin z wiedzy o literaturze, historii i kulturze krajów hiszpańskiego lub   portugalskiego obszaru językowego
  Literatura, cultura e historia de los países de habla hispana / portuguesa

9:00-11:00 platforma Kampus

po 14:00, google meet

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji 
Publicación de los resultados

19.07.2022

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia
Entrega de documentos

20-22.07.2022
25-26.07.2022
27-28.07.2022

KANDYDATÓW NIE PODCHODZĄCYCH DO EGZAMINU WSTĘPNEGO PROSIMY O UMIESZCZENIE W SYSTEMIE IRK INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ŚREDNIEJ Z TOKU STUDIÓW ORAZ OCENY FIGURUJĄCEJ NA DYPLOMIE NAJPÓŹNIEJ W OSTATNIM DNIU REJESTRACJI NASTUDIA. 

KANDYDATÓW Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ NIE POSIADAJĄCYCH DOKUMENTU ZAŚWIADCZAJĄCEGO O ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO PROSIMY O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU USTNEGO Z TEGO JĘZYKA, W DNIU  15 LIPCA 2022, w godzinach 12:00-14:00. Egzamin odbędzie się na platformie google meet.

Osoby, które w ramach postępowania rekrutacyjnego będą przystępować do egzaminów ustnych w formie zdalnej, proszone są o wygenerowanie w systemie IRK, podpisanie i załączenie do osobistego konta IRK oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym.

Aquellos canditados cuyo diploma no fuera emitido en Polonia y que no posean el certificado de conocimiento del polaco, han de presentarse en el examen oral, el 15 de julio 2022

Se solicita a las personas que realizarán exámenes remotos que generen en el sistema IRK, firmen y adjunten a su cuenta personal la declaración de realización del examen online.

Aquelas pessoas cujo diploma não fosse emitido na Polônia e que não possuam o certificado de conhecimiento do polonês, devem fazer o exame oral remoto no dia 15 de julho 2022.

As pessoas que vão realizar os exames de forma remota, são solicitadas a gerar no sistema IRK, assinar e anexar à sua conta a declaração de realização do exame online.
II TURA REKRUTACJI 
SEGUNDO TURNO DE ADMISIÓN

 

Termin / fecha

Rejestracja w IRK
Matriculación en
https://irk.uw.edu.pl/pl/

1.08-14.09.2022
Egzaminy wstępne
Exámenes de ingreso:

 
19.09.2022
 • egzamin z języka hiszpańskiego lub portugalskiego 
  examen del español / portugués
   
 • egzamin z wiedzy o literaturze, historii i kulturze krajów hiszpańskiego lub   portugalskiego obszaru językowego
  Literatura, cultura e historia de los países de habla hispana / portuguesa

 

 

 

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji
Publicación de los resultados:
26.09.2022
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia
Entrega de documentos:

27-28.09.2022
29-30.09.2022

KANDYDATÓW Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ NIE POSIADAJĄCYCH DOKUMENTU ZAŚWIADCZAJĄCEGO O ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO PROSIMY O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU USTNEGO Z TEGO JĘZYKA, W DNIU 19 WRZEŚNIA 2022 O GODZINIE 12:00.

Aquellos canditados cuyo diploma no fuera emitido en Polonia y que no posean el certificado de conocimiento del polaco, han de presentarse en el examen oral, el 19 de septiembre 2022 a las 12:00h.

Aquelas pessoas cujo diploma não fosse emitido na Polônia e que não possuam o certificado de conhecimiento do polonês, devem fazer o exame oral remoto no dia 19 de setembro 2022 às 12:00.