Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2018/19

La admisión para el año académico 2018/19

Pierwszy nabór na studia II stopnia w ISIiI UW

Termin

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

Comienzo de la matriculación en https://irk.uw.edu.pl/

5.06.2018

Zakończenie rejestracji w IRK

Final de la matriculación

15.07.2018*

  Egzaminy wstępne

  Exámenes de ingreso:

  • egzamin z języka hiszpańskiego lub portugalskiego/ español/ portugués
  • egzamin z wiedzy o literaturze, historii i kulturze krajów hiszpańskiego lub   portugalskiego obszaru językowego/ Literatura, cultura e historia de los países de habla hispana/ portuguesa
 

 

17.07.2018

godz. 10:00-14:00

sala 3.014,

ul. Dobra 55

 

 

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji

Publicación de los resultados

19.07.2018

godz. 11:00

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia

Entrega de documentos

Pierwsza tura/ primer turno

19-20.07.2018

*Do zarejestrowania się w systemie IRK nie potrzebny jest wynik egzaminu licencjackiego, a więc można i należy zarejestrować się PRZED OBRONĄ.

DRUGI TERMIN NABORU NA STUDIA II STOPNIA:

Segundo turno de admisión:

Rejestracja/ matriculación: 1-23.09.2018

Termin egzaminu kierunkowego oraz z wiedzy o krajach hiszpańsko/portugalskojęzycznych/ examen de ingreso: 25.09.2018, godz. 10:00-14:00, sala 3.014, ul. Dobra 55.

Ogłoszenie wyników/ publicación de los resultados  27.09.2018 godz. 11:00

Przyjmowanie dokumentów/ entrega de documentos: 27-28.09.2018