Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2017/18

La admisión para el año académico 2017/18

Pierwszy nabór na studia II stopnia w ISIiI UW

Termin

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

Comienzo de la registración en https://irk.uw.edu.pl/

5.06.2017

Zakończenie rejestracji w IRK

Final de la registración

7.07.2017*

  Egzaminy wstępne

  Exámenes de ingreso:

  • egzamin z języka hiszpańskiego lub portugalskiego/ español/ portugués
  • egzamin z wiedzy o literaturze, historii i kulturze krajów hiszpańskiego lub   portugalskiego obszaru językowego/ Literatura, cultura e historia de los países de habla hispana/ portuguesa
 

 

18. 07.2017

sala 3.014

ul. Dobra 55

10:00 - 14:00

 

 

 

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji

Publicación de los resultados

21.07.2017

18:00

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia

Entrega de documentos

 

Pierwsza tura/ primer turno

24-25.07.2017

*Do zarejestrowania się w systemie IRK nie potrzebny jest wynik egzaminu licencjackiego, a więc można i należy zarejestrować się PRZED OBRONĄ.

DRUGI TERMIN NABORU NA STUDIA II STOPNIA:

Segundo turno de la admisión:

Rejestracja/ registración: 1.09-24.09.2017

Termin egzaminu kierunkowego oraz z wiedzy o krajach hiszpańsko/portugalskojęzycznych/ examen de ingreso: 26.09.2017, godziny 10:00-14:00, sala Śląska, ul. Oboźna 8.

Ogłoszenie wyników/ publicación de los resultados  28.09.2017

Przyjmowanie dokumentów/ entrega de documentos: 28-29.2017