Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2020/21

La admisión para el año académico 2020/21

 

Termin/ fecha

Rozpoczęcie rejestracji w IRK/ Comienzo de la matriculación en https://irk.uw.edu.pl/

10.08.2020

Zakończenie rejestracji w IRK/ Final de la matriculación

13.09.2020*

Egzaminy wstępne/ Exámenes de ingreso:

  • egzamin z języka hiszpańskiego lub portugalskiego/ español/ portugués
  • egzamin z wiedzy o literaturze, historii i kulturze krajów hiszpańskiego lub   portugalskiego obszaru językowego/ Literatura, cultura e historia de los países de habla hispana/ portuguesa

 

18.09.2020

10:00-14:00

EGZAMIN ZDALNY/ EXAMEN REMOTO

 

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji/ Publicación de los resultados

 

23.09.2020

 

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia/ Entrega de documentos

 

24-25.09.2020 28-29-09.2020

 

*Do zarejestrowania się w systemie IRK niepotrzebny jest wynik egzaminu licencjackiego, a więc można i należy zarejestrować się PRZED OBRONĄ.

 

KANDYDATÓW Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ NIE POSIADAJĄCYCH DOKUMENTU ZAŚWIADCZAJĄCEGO O ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO PROSIMY O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU USTNEGO Z TEGO JĘZYKA, W DNIU 18 WRZEŚNIA O GODZ. 15:00. EGZAMIN PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W FORMIE ZDALNEJ. KANDYCACI PROSZENI SĄ O ZALOGOWANIE SIĘ ZA POMOCĄ LINKA: http://meet.google.com/exz-dkdq-gst

Możliwe jest również podejście do egzaminu w terminie 16 września o godzinie 15:00: http://meet.google.com/vvy-cths-wxn

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W EGZAMINIE KONIECZNE JEST ZAŁĄCZENIE NA OSOBISTYM KONCIE REJESTRACYJNYM W SYSTEMIE IRK FOTOGRAFII ORAZ SKANU OŚWIADCZENIA O PRZYSTĄPIENIU DO EGZAMINU W TRYBIE ZDALNYM, W TYM O WYRAŻENIU ZGODY (LUB NIE) NA REJESTRACJĘ DŹWIĘKU I OBRAZU. OŚWIADCZENIE NALEŻY WYDRUKOWAĆ Z SYSTEMU IRK.

W RAZIE NIEMOŻNOŚCI STAWIENIA SIĘ NA EGZAMINIE, PROSIMY O KONTAKT Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ LUB PEŁNOMOCNIKIEM DO SPRAW REKRUTACJI

LOS CANDIDATOS CUYO DIPLOMA NO FUE EMITIDO EN POLONIA Y QUE NO POSEEN EL CERTIFICADO DE CONOCIMIENTO DEL POLACO, HAN DE PRESENTARSE EN EL EXAMEN ORAL REMOTO  EL 18 DE SEPTIEMBRE A LAS 15:00H, UTILIZANDO EL ENLACE: http://meet.google.com/exz-dkdq-gst

PARA PARTICIPAR EN EL EXAMEN ES NECESARIO SUBIR A LA CUENTA EN EL SISTEMA IRK LA FOTOGRAFÍA Y ADJUNTAR LA DECLARACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL EXAMEN QUE INCLUYA LA CONSTANCIA DEL ACUERDO O DESACUERDO CON LA GRABACIÓN DEL EXAMEN. EL DOCUMENTO LO HAY QUE IMPRIMIR DEL SISTEMA IRK.

LES PEDIMOS A LOS CANDIDATOS QUE NO PUEDAN COMPARECER EN EL EXAMEN, PÓNGANSE EN CONTACTO CON LA COMISIÓN DE ADMISIONES.

 

OS CANDIDATOS CUJO DIPOMA NÃO FOI EMITIDO NA POLÔNIA E QUE NÃO POSSUEM O CERTIFICADO DE CONHECIMENTO DO POLONÊS. DEVEM FAZER O EXAME ORAL REMOTO NO DIA 18 DE SETEMBRO ÀS 15:00, USANDO O LINK: http://meet.google.com/exz-dkdq-gst

PARA PARTICIPAR NO EXAME, É NECESSÁRIO CARREGAR A FOTOGRAFIA NO SISTEMA IRK E ANEXAR A DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO EXAME QUE INCLUI A PROVA DE ACORDO OU DESACORDO COM A GRAVAÇÃO DO EXAME. O DOCUMENTO DEVE SER IMPRESSO A PARTIR DO SISTEMA IRK.

PEDIMOS OS CANDIDATOS QUE NÃO PODEM APARECER NO EXAME, PARA CONTATAR A COMISSÃO DE ADMISSÃO.