Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2021/22

La admisión para el año académico 2021/22

Poniższy harmonogram może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce.

Las fechas publicadas a continuación pueden cambiar en relación con la situación epidemiológica en Polonia

 

 

Termin/ fecha

Rozpoczęcie rejestracji w IRK/ Comienzo de la matriculación en https://irk.uw.edu.pl/

7.06.2021

Zakończenie rejestracji w IRK/ Final de la matriculación

9.07.2021*

Egzaminy wstępne/ Exámenes de ingreso:

  • egzamin z języka hiszpańskiego lub portugalskiego/ español/ portugués
  • egzamin z wiedzy o literaturze, historii i kulturze krajów hiszpańskiego lub   portugalskiego obszaru językowego/ Literatura, cultura e historia de los países de habla hispana/ portuguesa

14.07.2021

 9:00-11:00

Od 14:00

 

 

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji/ Publicación de los resultados

 

19.07.2021

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia/ Entrega de documentos

 

20-22.07.2021

23.07,26.07.2021

27-28.07.2021

*Do zarejestrowania się w systemie IRK niepotrzebny jest wynik egzaminu licencjackiego, a więc można i należy zarejestrować się PRZED OBRONĄ.

KANDYDATÓW Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ NIE POSIADAJĄCYCH DOKUMENTU ZAŚWIADCZAJĄCEGO O ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO PROSIMY O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU USTNEGO Z TEGO JĘZYKA, W DNIU 14 LIPCA.

LOS CANDIDATOS CUYO DIPLOMA NO FUE EMITIDO EN POLONIA Y QUE NO POSEEN EL CERTIFICADO DE CONOCIMIENTO DEL POLACO, HAN DE PRESENTARSE EN EL EXAMEN ORAL EL 14 DE JULIO.

OS CANDIDATOS CUJO DIPOMA NÃO FOI EMITIDO NA POLÔNIA E QUE NÃO POSSUEM O CERTIFICADO DE CONHECIMENTO DO POLONÊS. DEVEM FAZER O EXAME ORAL REMOTO NO DIA 14 DE JULIO.

 

II TURA REKRUTACJI/ SEGUNDO TURNO DE ADMISIÓN

Rejestracja w IRK/ Matriculación en https://irk.uw.edu.pl/pl/ : 10.08-17.09.2021

Egzaminy wstępne/ Exámenes de ingreso: 21.09.2021, 9:00-11:00 - egzamin z języka hiszpańskiego lub portugalskiego/ examen de español o portugués, od 14:00 egzamin ustny z wiedzy o krajach hiszpańsko lub portugalskojęzycznych/ examen de literatura, cultura e historia de los países de habla hispana o portuguesa;

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji/ Publicación de los resultados: 24.09.2021

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia/ Entrega de documentos: 27-28.09.2021, 29-30.09.2021

KANDYDATÓW Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ NIE POSIADAJĄCYCH DOKUMENTU ZAŚWIADCZAJĄCEGO O ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO PROSIMY O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU USTNEGO Z TEGO JĘZYKA, W DNIU 21 WRZEŚNIA.

LOS CANDIDATOS CUYO DIPLOMA NO FUE EMITIDO EN POLONIA Y QUE NO POSEEN EL CERTIFICADO DE CONOCIMIENTO DEL POLACO, HAN DE PRESENTARSE EN EL EXAMEN ORAL EL 21 DE SEPTIEMBRE.

OS CANDIDATOS CUJO DIPOMA NÃO FOI EMITIDO NA POLÔNIA E QUE NÃO POSSUEM O CERTIFICADO DE CONHECIMENTO DO POLONÊS. DEVEM FAZER O EXAME ORAL REMOTO NO DIA 21 DE SETEMBRO.