Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2019/20

La admisión para el año académico 2019/20

Pierwszy nabór na studia II stopnia w ISIiI UW

Termin

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

Comienzo de la matriculación en https://irk.uw.edu.pl/

5.06.2019

Zakończenie rejestracji w IRK

Final de la matriculación

5.07.2019*

  Egzaminy wstępne

  Exámenes de ingreso:

  • egzamin z języka hiszpańskiego lub portugalskiego/ español/ portugués
  • egzamin z wiedzy o literaturze, historii i kulturze krajów hiszpańskiego lub   portugalskiego obszaru językowego/ Literatura, cultura e historia de los países de habla hispana/ portuguesa

 

12.07.2019

11:00-14:00

sala 3.014

ul. Dobra 55

 

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji

Publicación de los resultados

 

19.07.2019

 

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia:

Entrega de documentos

 

 

22-24.07 10:00-14:00

25-26.07 10:00-13:00

ul. Obożna 8, s. 221

*Do zarejestrowania się w systemie IRK nie potrzebny jest wynik egzaminu licencjackiego, a więc można i należy zarejestrować się PRZED OBRONĄ.

DRUGI TERMIN NABORU NA STUDIA II STOPNIA:

Segundo turno de admisión:

Rejestracja/ matriculación: 1.09.2019-18.09.2019

Termin egzaminu kierunkowego oraz z wiedzy o krajach hiszpańsko/portugalskojęzycznych/ examen de ingreso: 23.09.2107, godz. 11:00-14:00, sala 3.014, ul. Dobra 55

Ogłoszenie wyników/ publicación de los resultados: 26.09.2019 godz. 9:00 

Przyjmowanie dokumentów/ entrega de documentos: 26-27.09.2019 godz. 10:00-13:00, 30.09.2019 godz. 10:00-14:00.