Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2023/24

La admisión para el año académico 2023/24

I TURA REKRUTACJI
PRIMER TURNO DE ADMISIÓN

 

Termin / fecha

Rozpoczęcie rejestracji w IRK
Comienzo de la matriculación en https://irk.uw.edu.pl/

6.06.2023

Zakończenie rejestracji w IRK
Final de la matriculación

7.07.2023

Egzaminy wstępne
Exámenes de ingreso:
14.07.2023
 
 • egzamin z języka hiszpańskiego lub portugalskiego 
  examen del español / portugués
   
 • egzamin z wiedzy o literaturze, historii i kulturze krajów hiszpańskiego lub   portugalskiego obszaru językowego
  Literatura, cultura e historia de los países de habla hispana / portuguesa

9:00-11:00 platforma Kampus

po 14:00, google meet

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji 
Publicación de los resultados

20.07.2023

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia
Entrega de documentos

21, 24-25.07.2023
26-27.07.2023
28, 31.07.2023

KANDYDATÓW NIE PODCHODZĄCYCH DO EGZAMINU WSTĘPNEGO PROSIMY O UMIESZCZENIE W SYSTEMIE IRK INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ŚREDNIEJ Z TOKU STUDIÓW ORAZ OCENY FIGURUJĄCEJ NA DYPLOMIE NAJPÓŹNIEJ W OSTATNIM DNIU REJESTRACJI NASTUDIA. 

KANDYDATÓW Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ NIE POSIADAJĄCYCH DOKUMENTU ZAŚWIADCZAJĄCEGO O ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO PROSIMY O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU USTNEGO Z TEGO JĘZYKA, W DNIU  14 LIPCA 2023. Egzamin odbędzie się na platformie google meet.

Osoby, które w ramach postępowania rekrutacyjnego będą przystępować do egzaminów ustnych w formie zdalnej, proszone są o wygenerowanie w systemie IRK, podpisanie i załączenie do osobistego konta IRK oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym.

Aquellos canditados cuyo diploma no fuera emitido en Polonia y que no posean el certificado de conocimiento del polaco, han de presentarse en el examen oral, el 14 de julio 2023

Se solicita a las personas que realizarán exámenes remotos que generen en el sistema IRK, firmen y adjunten a su cuenta personal la declaración de realización del examen online.

Aquelas pessoas cujo diploma não fosse emitido na Polônia e que não possuam o certificado de conhecimiento do polonês, devem fazer o exame oral remoto no dia 14 de julho 2023.

As pessoas que vão realizar os exames de forma remota, são solicitadas a gerar no sistema IRK, assinar e anexar à sua conta a declaração de realização do exame online.
II TURA REKRUTACJI 
SEGUNDO TURNO DE ADMISIÓN

 

Termin / fecha

Rejestracja w IRK
Matriculación en
https://irk.uw.edu.pl/pl/

17.08-14.09.2023
Egzaminy wstępne (on-line)
Exámenes de ingreso:

 
19.09.2023
 • egzamin z języka hiszpańskiego lub portugalskiego 
  examen del español / portugués
   
 • egzamin z wiedzy o literaturze, historii i kulturze krajów hiszpańskiego lub   portugalskiego obszaru językowego
  Literatura, cultura e historia de los países de habla hispana / portuguesa

9:00-11:00 platforma Kampus

po 14:00, google meet

 

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji
Publicación de los resultados:
22.09.2023
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia
Entrega de documentos:

25-26.09.2023
27-28.09.2023

KANDYDATÓW Z MATURĄ ZAGRANICZNĄ NIE POSIADAJĄCYCH DOKUMENTU ZAŚWIADCZAJĄCEGO O ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO PROSIMY O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU USTNEGO Z TEGO JĘZYKA, W DNIU 19 WRZEŚNIA 2023 O GODZINIE 13:00.

Aquellos canditados cuyo diploma no fuera emitido en Polonia y que no posean el certificado de conocimiento del polaco, han de presentarse en el examen oral, el 19 de septiembre 2023 a las 13h.

Aquelas pessoas cujo diploma não fosse emitido na Polônia e que não possuam o certificado de conhecimiento do polonês, devem fazer o exame oral remoto no dia 19 de setembro 2023 as 13h.