Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia II stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2020/21

La admisión para el año académico 2020/21

Pierwszy nabór na studia II stopnia w ISIiI UW

Termin

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

Comienzo de la matriculación en https://irk.uw.edu.pl/

3.06.2020

Zakończenie rejestracji w IRK

Final de la matriculación

17.07.2020*

  Egzaminy wstępne

  Exámenes de ingreso:

  • egzamin z języka hiszpańskiego lub portugalskiego/ español/ portugués
  • egzamin z wiedzy o literaturze, historii i kulturze krajów hiszpańskiego lub   portugalskiego obszaru językowego/ Literatura, cultura e historia de los países de habla hispana/ portuguesa

 

22.07.2020

 

 

 

Ogłoszenie przez Instytut wyników rekrutacji

Publicación de los resultados

 

27.07.2020 godz. 9:00

 

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia:

Entrega de documentos

 

 

27-29.07.2020

30-31.07.2020

*Do zarejestrowania się w systemie IRK nie potrzebny jest wynik egzaminu licencjackiego, a więc można i należy zarejestrować się PRZED OBRONĄ.

DRUGI TERMIN NABORU NA STUDIA II STOPNIA:

Segundo turno de admisión:

Rejestracja/ matriculación: 10.08.2020 - 14.09.2020

Termin egzaminu kierunkowego oraz z wiedzy o krajach hiszpańsko/portugalskojęzycznych/ examen de ingreso: 18.09.2020

Ogłoszenie wyników/ publicación de los resultados: 23.09.2020

Przyjmowanie dokumentów/ entrega de documentos: 24-25.09.2020, 28-29.09.2020