ZAKŁAD JĘZYKA I KULTURY LUZO-BRAZYLIJSKIEJ

iberystyka_logo.jpg

Uprzejmie informujemy, że na mocy zarządzenia Dziekana Wydziału Neofilologii z dnia 29 maja 2020 r., przekształceniu uległ  Zakład Języka i Kultury Luzo-brazylijskiej w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW.

Z dniem 1 czerwca br. na jego bazie powstały dwa zakłady: Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Krajami Języka Portugalskiego i Zakład Brazylianistyki. Dziekan powołała także pierwszych Kierowników nowopowstałych zakładów. Zostali nimi: dr hab. Renata Díaz-Szmidt  i dr hab. Jerzy Mazurek.


Gostaríamos de informar aos interessados que, conforme a portaria do Decano da Faculdade de Novas Filologias, de 29 de maio de 2020, o Departamento de Língua e Cultura Luso-Brasileira do Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos da Universidade de Varsóvia foi desmembrado em dois departamentos. No dia 1º de junho de 2020 entrou em vigor a portaria que institui a criação do Departamento de Estudos Interdisciplinares dos Países de Língua Portuguesa e do Departamento de Estudos Brasileiros. O reitor da Universidade de Varsóvia também nomeou os primeiros coordenadores dos departamentos recém-criados. Foram nomeados para a coordenação dos respectivos departamentos os professores dr hab. Renata Díaz-Szmidt e dr hab. Jerzy Mazurek.

 

Tags: 

Spotkanie z ambasadorem Portugalii w Polsce

8. listopada (środa) o g. 15 w sali 1.007 (nowy budynek Wydziału Neofilologii UW, ul. Dobra 55) odbędzie się spotkanie z Jego Ekscelencją ambasadorem Portugalii w Polsce, João Manuelem da Cruz da Silva Leitão. 

Wykład naszego gościa zostanie poprzedzony oficjalną ceremonią wręczenia stypendium Banku Millenium/Instytutu Camõesa/Uniwersytetu Warszawskiego dla Pauliny Junko, najlepszej studentki studiów licencjackich w roku akademickim 2016/17. 

Páginas