Wnioski o akademik na rok akademicki 2019/20

Informujemy, że od 5 czerwca do 2 lipca można ubiegać się o miejsce w Domu Studenta na rok akademicki 2019/20.

Aby to zrobić, należy wypełnić wniosek w USOSwebie, a następnie wydrukować go, podpisać, złożyć w sekretariacie oraz powiadomić komisję stypendialną poprzez adres ks.iberystyka@gmail.com o pozostawieniu takiego wniosku. 

Aby zacząć wypełniać wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta należy wcześniej wypełnić i zatwierdzić Oświadczenie o dochodach za miniony rok kalendarzowy w USOSweb, tj. 2018. Do wniosku oraz oświadczenia o dochodach należy dołączyć dokumenty potwierdzające:

W roku akademickim 2019/20 obowiązują następujące terminy:

1) składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2019/2020:

dla obecnych studentów:

  • od 5 czerwca 2019 r. do 2 lipca 2019 r.

dla osób przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia) – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb.

2) rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich:

obecnym studentom:

  • 22 lipca 2019 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej
                                          do  2 lipca 2018 r.

studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia):

  • 9 września 2019 r.

obecnym studentom, studentom przyjętych na I rok wszystkich rodzajów studiów oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca:

  • 23 września 2019 r.

3) kwaterowanie w domach studenta:

  • dla wszystkich studentów – od 16 września 2019 r. do 7 października 2019 r.

4) Studenci mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy za pośrednictwem USOSweb od 22 lipca 2019 roku do 15 września 2019 roku.

Więcej informacji na stronie Biura Spraw Studenckich UW.