ZAKŁAD LITERATUR HISZPAŃSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO

Imagen ZL.jpgDZIEDZINY BADAŃ

  • Historia teatru i dramatu w Hiszpanii na przestrzeni wieków.
  • Teatr wobec barokowej integracji sztuk a integracja sztuk w teatrze awangardowym w XX wieku.
  • Aktualne tendencje w teatrze hiszpańskim.
  • Literatura i kultura hiszpańskiego Baroku w kontekście europejskim.
  • Twórczość Cervantesa.
  • Najnowsze tendencje w prozie hiszpańskiej XXI wieku.
  • Współczesna proza kobieca w Hiszpanii.
  • Współczesne problemy literatury i krytyki hispanoamerykańskiej.

Dyżury pracowników

Wykaz prowadzonych zajęć w r.a. 2017/2018


Kierownik Zakładu:

dr hab. Karolina Kumor

Pracownicy:
Doktoranci:
lic. Nayive Carrillo Garzón
mgr Monika Kolenda

mgr Justyna Trawińska