GRANTY I PROJEKTY

PODMIOTOWA DOTACJA PROJAKOŚCIOWA 

NA DOFINANSOWANIE PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UCZELNI PROWADZĄCYCH KIERUNEK STUDIÓW, KTÓRY UZYSKAŁ OCENĘ WYRÓŻNIAJĄCĄ POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ W RAMACH OCENY PROGRAMOWEJ

Uprzejmie informujemy, że formularze dot. dotacji dostępne są po kontakcie e-mailowym z mgr Agnieszką Wróbel: aj.wrobel@uw.edu.pl

Formularze należy wypełnić pismem komputerowym.

Formularz należy złożyć równocześnie złożyć w wersji papierowej w p. 122 i przesłać wersję elektroniczną na adres mailowy: aj.wrobel@uw.edu.pl

***************************************************************************************************

GRANTY BADAWCZE W ISIiI UW

dr Agnieszka Brylak: grant na projekt badawczy „O farsach i trefnisiach. Humor i śmiech w przedhiszpańskiej i kolonialnej kulturze Indian Nahua w perspektywie antropologicznej oraz w kontekście kontaktu z kulturą hiszpańską (XVI-XVII wiek)”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs SONATA, lata realizacji: 2016-2019.

dr hab. Katarzyna Mikulska: grant na projekt badawczy „Codex Vaticanus B: zapomniana księga dywinacyjna z przedhiszpańskiego środkowego Meksyku”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs OPUS, lata realizacji: 2016-2019.

dr Urszula Ługowska, grant „Tłumaczenie książki Urszuli Ługowskiej „Mario Vargas Llosa. Literatura, polityka i Nobel” Warszawa PIW 2012 na język hiszpański, jej wydanie oraz umieszczenie na platformie cyfrowej”, finansowany przez MNiSW, konkurs Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH), „Umiędzynarodowienie” 3.a, okres realizacji: 2016-2018

czytaj dalej

***************************************************************************************************

WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ ORAZ UMIĘDZYNARODOWIENIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Jednym z celów strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest przekształcenie Uczelni w rozpoznawalny międzynarodowo uniwersytet badawczy.

Czytaj dalej

***************************************************************************************************

PRZYDATNE INFORMACJE

Informacja o instytucjach przyznających granty.

czytaj dalej

***************************************************************************************************

 

KRAJOWE
PROGRAMY BADAWCZE

FNP - START (31.10.2017)
NCN -przedłużenie terminu składania wniosków (22.09.2107)
NCN - Maestro 9, Harmonia 9, Sonata 13, Sonata Bis 7 (15.09.2017)
NCN - Miniatura 1 (31.12.2017)

Czytaj dalej

MIĘDZYNARODOWE  PROGRAMY BADAWCZE

Czytaj dalej

***************************************************************************************************

Pomoc w wyszukiwaniu ofert grantowych:

mgr Agnieszka Wróbel

Koordynatorka ds. grantów i obsługi badań naukowych

tel. (+48) 22 55 20 683
p. 122
 

Godziny pracy:

wtorek, 12:00-18:00
środa, 11:00-15:00
czwartek, 10:00-15:00