CONTACTO

Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos

ul. Oboźna 8, 00-332 Warszawa
tel. (+48) 22 55 20 683; 22 55 20 429; tel./fax (+48) 22 828 29 62

iberystyka@uw.edu.pl - tylko sprawy ogólne

SPRAWY STUDENCKIE

pokój 213

Godziny pracy

lunes: 10:00-13:00
martes: 10:00-14:00
miércoles: 13:30-16:00
jueves: 10:00-13:00

 
Grażyna Kurzyna – pełnomocnik ds. USOS - pokój 216A
gk@adm.uw.edu.pl
tel. (+48) 22 55 20 678
lunes: 14:00-16:00, jueves: 11:00-13:00, viernes: 09:30-11:30
 
SPRAWY PRACOWNICZE

pokój 122

Elżbieta Dobkowska-Velasco
e.velasco@uw.edu.pl
tel. (+48) 22 55 20 429
 
lunes: 10:00-15:00
martes: 10:00-14:00
míercoles: 10:00-15:00
jueves: 10:00-15:00
viernes: cerrado
 
Agnieszka Wróbel
tel. (+48) 22 55 20 429
martes: 11:00-15:00,
míercoles: 11:00-15:00,
jueves: 11:00-15:00