INSTITUTO

 
 FACULTAD DE LENGUAS MODERNAS

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego jest jednostką Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

INVESTIGACIÓNDziałalność naukowa i dydaktyczna Instytutu odbywa się w ramach pięciu jednostek. Są to Zakład Języka i Kultury Luzo-Brazylijskiej oraz tworzące sekcję hispanistyczną Zakłady Historii i Kultury Hiszpańskiej i Ameryki Łacińskiej oraz Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego wraz z Pracowniami Językoznawstwa Iberyjskiego i Dydaktyki Języków Obcych oraz Teorii i Praktyki Przekładu.

ESTUDIOSW toku studiów w Instytucie prócz praktycznej nauki języka hiszpańskiego i portugalskiego, której poświęca się wiele uwagi i godzin dydaktycznych, nauczane są przedmioty takie, jak historia, geografia i literatura krajów hispano- i portugalskojęzycznych, literaturoznawstwo, dydaktyka, teoria i praktyka tłumaczenia i wiele innych. Studia w Instytucie są dwustopniowe, tj. trzyletnie studia licencjackie kontynuowane w toku dwuletnich studiów magisterskich. Instytut bierze także udział w prowadzeniu studiów doktoranckich Wydziału Neofilologii.