Monthly archive

Sekretariat ds. Pracowniczych nieczynny

Sekretariat ds. Pracowniczych nieczynny

W dn. 4.06.2019 (środa) Sekretariat ds. Pracowniczych będzie nieczynny. Zapraszam w czwartek, 5.09.2019.

Zmiana terminu dyżuru dr K. Popek-Bernat

Zmiana terminu dyżuru dr K. Popek-Bernat

Dyżur dr Katarzyny Popek-Bernat przewidziany na wtorek 10 września zostaje przeniesiony na poniedziałek 9 września i odbędzie się w godzinach 10.30-11.30 (p. 216).

TRZY CYKLE WYKŁADÓW O LITERATURZE ARGENTYŃSKIEJ

TRZY CYKLE WYKŁADÓW O LITERATURZE ARGENTYŃSKIEJ

Zapraszamy na trzy cykle wykładów profesor Alicii Montes (Uniwersytet w Buenos Aires):  "Najnowsze tendencje w prozie argentyńskiej – twórczość drugiego pokolenia", "Proza współczesnych pisarek argentyńskich w perspektywie teorii płci kulturowej" oraz "Teoria i dydaktyka literatury" od 30.09 do 28.10.2019

PISMO OD PRZEWODNICZĄCEGO RADY DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ

PISMO OD PRZEWODNICZĄCEGO RADY DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ

Prosimy o zapozanie się z pismem od Przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej prof. Węgrzyna dotyczącym zmian strukturalnych i organizacyjnych w jednostkach naukowych,
także w obszarze spraw związanych z rozwojem kadry naukowej.

DNI ADAPTACYJNE DLA NOWYCH STUDENTÓW ISIiI

DNI ADAPTACYJNE DLA NOWYCH STUDENTÓW ISIiI

Zapraszamy nowoprzyjętych studentów 1. roku studiów I stopnia (kierunki; Iberystyka: Hispanistyka, Iberystyka: Portugalistyka oraz Hispanistyka Stosowana) 26.09.2019 oraz II stopnia (kierunek Filologia iberyjska) 27.09.2019 na spotkania z Dyrekcją i Pracownikami Instytutu w ramach Dni Adaptacyjnych.

PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU UW

PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU UW

Biuro Prasowe Uniwersytetu Warszawskiegi przygotowało przewodnik dla studentów I roku zawierający najważniejsze informacje na temat uczelni. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją na temat rejestracji na zajęcia, lektoratów, wymiany krajowej i zagranicznej oraz pomocy materialnej.

Komunikat dot. III tury ogólnouniwersyteckiej na wyjazdy Erasmus+ w semestrze letnim 2019/2020 - ZAKTUALIZOWANA LISTA WOLNYCH MIEJSC

Szanowni Państwo,

przekazuję komunikat BWZ nt. dodatkowej kwalifikacji (tzw. trzecia tura "ogólnouniwersytecka") na studia częściowe Erasmus+ w ramach niewykorzystanych miejsc w semestrze letnim 2019/2020 wraz z zaktualizowaną listą wolnych miejsc.

Szczegółowych informacji udziela p. Monika Satała: monika.satala@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 20 818.

 

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. mobilności

Praktyki zawodowe

 1. ZDJĘCIE BIUROWEStudenci studiów licencjackich mogą odbywać praktyki zawodowe. Praktyki można odbyć w okresie wakacji.
 2. Przed podjęciem praktyki student:
  • rejestruje się u Koordynatora ds. Praktyk na dyżurze; dzięki rejestracji, student otrzyma własny numer ewidencyjny, który należy wpisać na obu egzemplarzach Porozumienia (zał. 1);
  • zgłasza się do  Koordynatora ds. Praktyk po skierowanie na  praktyki;
  • przygotowuje 3 następujące załączniki:
  • wypełnia egzemplarz Porozumienia w 2 kopiach; obie kopie muszą być podpisane zarówno przez przedstawiciela firmy / instytucji  zatrudniającej jak też przez Koordynatora ds. Praktyk w naszym Instytucie (jedna kopia przeznaczona jest dla instytucji, w której student odbywa  praktyki, zaś drugą należy przekazać Koordynatorowi ds. Praktyk).
  • wypełna Ramowy program praktyk (zakres obowiazków) - program ten może wypełnić również instytucja zatrudniająca. Zostanie on zaakceptowany, jeśli zakres obowiązków będzie związany z wykorzystaniem głównego języka studiów, tj. hiszpańskiego lub portugalskiego.
 3. Po odbyciu praktyk student składa u Koordynatora ds. Praktyk do końca wrześniowej sesji egzaminacyjnej wszystkie ww.  załączniki oraz krótki opis praktyk (4 - 5 zdań z podaniem danych kontaktowych, tj. telefonu i maila), a przede wszystkim Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej w dwóch egzemplarzach.
 4. Studenci przebywający na stypendiach Erasmus mogą odbyć praktyki w trakcie wyjazdu po porozumieniu się w tej sprawie z Koordynatorem ds. Praktyk i podpisaniu stosownych dokumentów.

 

SZKOLENIE Z PRAW I OBOWIĄZKÓW STUDENTA

SZKOLENIE Z PRAW I OBOWIĄZKÓW STUDENTA

Zarząd Samorządu Studentów naszego Instytutu zaprasza studentów 1. roku studiów licencjackich (studia stacjonarne i niestacjonarne) na szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta 3.10.2019 (czwartek) w godzinach 9:45-11:15 w s. Śląskiej w budynku przy ul. Oboźnej 8.

Páginas