Monthly archive

SPOTKANIE ONLINE Z PROREKTOR DS. STUDENTÓW I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

SPOTKANIE ONLINE Z PROREKTOR DS. STUDENTÓW I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem kolejnego spotkania z Prorektor prof. Jolanty Choińskiej-Miki ze studentami, które odbyło się 14 maja 2020 r.

mgr Zuly Usme

    Zuly Usme

Doktorantka na ISIiI od 2013 r.

Członkini Koła Doktorantów Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

Specjalność naukowa: lingwistyka kognitywna, semiotyka, kulturoznawstwo 

Kariera akademicka i zawodowa

DZIEŃ OTWARTY ON-LINE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W NASZYM INSTYTUCIE

DZIEŃ OTWARTY ON-LINE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W NASZYM INSTYTUCIE

Kandydatów na studia w naszym Instytucie zapraszamy do zapoznania się z zapisem transmisji Dnia Otwartego on-line na naszym profilu facebookowym. 

Komunikat dot. zawieszenia II tury ogólnouniwersyteckiej na wyjazdy Erasmus+ 2020/2021

Szanowni Państwo,

przekazuję komunikat BWZ dot. zawieszenia drugiej tury kwalifikacji (tzw. druga tura "ogólnouniwersytecka") na studia częściowe Erasmus+ w ramach niewykorzystanych miejsc w roku akademickim 2020/2021 w związku ze stanem epidemii COVID-19. 

 

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. mobilności

 

Warszawa, dn. 22 kwietnia 2020 r.