HARMONOGRAM POPRAWKOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

POPRAWKOWA SESJA EGZAMINACYJNA

SEMESTRU ZIMOWEGO

2019/2020

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów w poprawkowej sesji zimowej roku akademickiego 2019/2020, który znajduje się w załączonym pliku. Przystępującym do egzaminów życzymy powodzenia.