Studia Romanica Posnaniensia: LITERATURAS E CULTURAS LUSÓFONAS NO SÉCULO XXI

Studia Romanica Posnaniensia ogłosiła nabór artykułów do numeru pt. LITERATURAS E CULTURAS LUSÓFONAS NO SÉCULO XXI. Numer ten ukaże się we wrześniu 2019.

Harmonogram prac:

Zgłaszanie abstraktów: do 31.12.2018

Ogłoszenie o przyjęciu abstraktu: 10.01.2019

Data nadsyłania artykułów: do 1.05.2019

Recenzowanie nadesłanych artykułów: do 1.06.2019

Wysyłka poprawionych artykułów: do 1.07.2019

Publikacja: wrzesień 2018

Szczegóły na stronie pisma.