TERMIN SZKOLENIA POWI (OBOWIĄZKOWE)

Szkolenie POWI (Podstawy Ochrony Własności Intelektualnej)
 
Informujemy, że szkolenie POWI odbędzie się w formie zdalnej, na platformie Zoom w dniu 19 listopada (sob.), w godz. 10:00-13:15.
Szkolenie jest obowiązkowe. Rozliczane jest w ramach programu dla 1 roku (0,5 ECTS).