dr Anna Działak-Szubińska

Dzialak-Szubinska_zdjecie_1.jpgOd 2011 roku związana zawodowo z Instytutem Studiów Iberyjskich Uniwersytetu Warszawskiego jako lektorka języka portugalskiego i wykładowczyni przedmiotów związanych z dziejami i szeroko pojętą kulturą Portugalii. W roku akademickim 2016-2017 pracowała także w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadziła m.in. zajęcia ukierunkowane na ćwiczenie języka portugalskiego akademickiego. Wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego, w 2020 i 2021 roku wyróżniona jako jeden z najlepszych prowadzących (średnia ocen kursantów 5,0). Stypendystka m.in. NCN (konkurs Miniatura 3, projekt „Rama literacko-wydawnicza wybranych prac historiograficznych Cystersów z klasztoru Santa Maria de Alcobaça opublikowanych w latach 1580-1640 - kwerenda w Biblioteca Nacional de Portugal”), Instytutu Camõesa (stypendium badawcze) i FEQ (udział w kursie letnim), a także beneficjentka grantu NCBiR  „Rozwijanie nowych kompetencji neofilologicznej kadry naukowo-dydaktycznej w obszarze: Języki obce w pracy akademickiej” w zakresie pisania akademickiego i językoznawstwa korpusowego oraz programu Erazmus+ (wykłady gościnne m.in. na Universidade de Évora, Universidade do Porto i Universidade do Minho). Doktoryzowała się w 2016 roku na podstawie pracy poświęconej początkom państwowości portugalskiej (praca wyróżniona Summa cum Laude). W pracy badawczej zajmuje się głównie portugalskim dziejopisarstwem, piśmiennictwem doby unii iberyjskiej i restauracji. Prezentowała referaty na wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Warsztat badacza i nauczyciela doskonali podczas licznych kursów i warsztatów (m.in. „Dwutorowe nauczanie; proces edukacyjny oparty na procesie grupowym”, 28-29 stycznia 2022; Odwrócona klasa jako metoda w pracy zdalnej/mieszanej i stacjonarnej", 25 września 2020; Content and Language Integrated Learning”, 20 kwietnia-24 czerwca 2020; „Império Colonial Português: os grupos marginalizados nas fontes manuscritas”, 7 maja 2019; „Curso de Ensino de Português Língua não Materna", 27 czerwca-1 lipca 2016; „Warsztat Umiejętności Dydaktycznych”, 10 września 2014; „O Cosmos Medieval: ideias, representações e simbolismo”, 22-30 lipca 2013; „Gentes e Paisagens na Literatura Portuguesa do Século XIX”, 23-27 lipca 2012). Współorganizatorka wydarzeń naukowych („A volta ao Mundo em 40 anos. Encontros e reencontros em língua portuguesa”,12-13 kwietnia 2018) oraz popularyzatorskich („Tłumacz iberysta a realia rynku pracy”, 11 marca 2019). 

Zainteresowania badawcze: kultura i literatura doby unii iberyjskiej i restauracji, portugalskie i hiszpańskie dziejopisarstwo, książka dawna, powieści historyczne.

Wybrane publikacje:

"Armonia Politica (1651) de António de Sousa de Macedo – speculum principum ao serviço da dinastia de Bragança", Iberoromania 97(2023): 21-37.

"„Fabrykacja” dynastii Bragança. Studium oracji Antóniego de Sousy de Macedo "Fala que fez o D. António de Sousa de Macedo do Concelho da Fazenda da sua Magestade..."" (1656), Res Rhetorica 9(4) 2022: 96-110.

„Bajeczno-mityczna geneza Portugalii w zwierciadle pierwszej i drugiej części Monarchia Lusitana Bernarda de Brito” [w:] Adriana Grzelak-Krzymianowska i Maria Judyta Woźniak, Rzym a Półwysep Iberyjski. Inspiracje i powiązania na przestrzeni dziejów / Roma y la Península Ibérica. Inspiraciones y vinculaciones a través de los siglos, Łódź 2021: 175-195.

Da Revolução dos Cravos à independência de Angola – receção na imprensa polaca. O caso do semanário informativo Polityka, Itinerarios 34(2021): 193-208.

 Artykuł recenzyjnyEscritoras monjas. Autoridad y autoría en la escritura conventual femenina de los Siglos de Oro by Julia Lewandowska”, Calíope: Journal of the Society for Renaissance and Baroque Hispanic Poetry 25.2(2020): 270-273.

D. Teresa. Uma mulher que não abriu mão do poder (2015) de Isabel Stilwell. A imagem da mãe de D. Afonso Henriques revisitada”, Studia Iberystyczne 18(2019): 135-146.

Dobry doradca - piętnastowieczny portugalski traktat dydaktyczny. O poradach żywieniowych króla Edwarda”, Res Rethorica nr 1(2018): 1-16. 

„Opowieści, które «wprawią w zachwyt i zdumienie wszystkie narody» czyli Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości Portugalii (1631) Antóniego de Sousa de Macedo” [w:] Retoryka wizerunku medialnego pod red. A. Budzyńskiej-Dacy, A. Kampki i K. Molek-Kozakowskiej, Warszawa 2016: 25–63.

„As duas faces de D. Teresa (cca 1080–1130): do anti-exemplo à mulher exemplar” [w:] Língua Portuguesa na Europa Central: Estudos e Perspetivas pod red. J. Coelho Ramosa, Š. Grauovej, J. Jindrovej. Praga 2016: 51–60.

„Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości Portugalii czyli jak udowodnić «siłę» Portugalczyków”, Res Rethorica nr 4 (2015): 1–18.

„D. Teresa, mãe de D. Afonso Henriques, à luz da Crónica de El-Rey D. Affonso Henriques de Duarte Galvão”, Studia Iberystyczne, nr 13: 53–67.

Kompletny spis publikacji jest dostępny na stronie PBN. Do odwiedzenia także profil na Academia: https://uw.academia.edu/AnnaDzia%C5%82akSzubi%C5%84ska.

Debaty i seminaria dostępne on-line:

Seminário Permanente: DIÁLOGOS COLONIAIS | Dia 2 (2022): https://www.youtube.com/watch?v=GnHCQKT_Chg

Zrealizowane granty:

NCN, Miniatura 3, projekt: „Rama literacko-wydawnicza wybranych prac historiograficznych Cystersów z klasztoru Santa Maria de Alcobaça opublikowanych w latach 1580-1640 - kwerenda w Biblioteca Nacional de Portugal”.