GRANTY I PROJEKTY

Międzyuczelniane zespoły badacze z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty na inicjatywy naukowe w ramach obszaru flagowego nr 2 (Flagship 2) „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”, w tym te, które uwzględniają kwestie związane z COVID-19. Minigranty będą finansowane z projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Wnioski można składać do 15 lipca.

Więcej informacji:

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ii-1-1/

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ii-1-1-en/

GRANTY BADAWCZE W ISIiI UW

dr Agnieszka Brylak, Czym jest teotl? Wieloaspektowa analiza kluczowej kategorii religijnej w przedhiszpańskim środkowym Meksyku, NCN Uwertura

dr hab. Katarzyna Mikulska, Ponad pismem: (od)kodowanie rdzennych amerykańskich systemów graficznych, NCN Beethoven

dr Araceli Rojas, „Oracles of the Other World: Using Ethnography to Study Depictions of Human Remains in Mexican Precolonial Codices”, opieka naukowa, dr hab. Katarzyna Mikulska, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships (MSCA-IF)

dr hab. Edyta Waluch, Psycholinguistic parameters in the profession of the simultaneous interpreter, grant NAWA - program im. Bekkera

czytaj dalej

***************************************************************************************************

WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ ORAZ UMIĘDZYNARODOWIENIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Jednym z celów strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest przekształcenie Uczelni w rozpoznawalny międzynarodowo uniwersytet badawczy.

Czytaj dalej

***************************************************************************************************

WYTYCZNE SEKCJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII UW

Instrukcje Sekcji Ekonomiczno-Finansowej Wydziału Neofilologii dotyczące m.in: krajowej podróży służbowej, rozliczania kosztów krajowej podróży służbowej, zagranicznej  podróży służbowej, faktur VAT i not wewnętrznych UW, konferencji itp. dostępne są na stronie Wydziału Neofilologii UW pod linkiem:

https://neofilologia.wn.uw.edu.pl/sekcja-ekonomiczno-finansowa/

Przydatne informacje znajdują się także na stronie ​Biura Współpracy z Zagranicą UW pod linkiem: http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe

*****************************************************************************************************

PODMIOTOWA DOTACJA PROJAKOŚCIOWA DLA WYRÓŻNIONYCH KIERUNKÓW: IBERYSTYKA I FILOLOGIA IBERYJSKA

DOTACJA NA DOFINANSOWANIE PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UCZELNI PROWADZĄCYCH KIERUNEK STUDIÓW, KTÓRY UZYSKAŁ OCENĘ WYRÓŻNIAJĄCĄ POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ W RAMACH OCENY PROGRAMOWEJ

Uprzejmie informujemy, że formularze dot. dotacji dostępne są po kontakcie e-mailowym z mgr Agnieszką Wróbel: aj.wrobel@uw.edu.pl. Formularze należy wypełnić pismem komputerowym.

Formularz należy złożyć równocześnie w wersji papierowej w p. 122 lub 124 i przesłać wersję elektroniczną na adres mailowy: aj.wrobel@uw.edu.pl

***************************************************************************************************

PRZYDATNE INFORMACJE

Informacja o instytucjach przyznających granty.

czytaj dalej

***************************************************************************************************

Aktualna informacja o krajowych i międzynarodowych programach badawczych dostępna na stronie Biura Obsługi Badań UW: http://bob.uw.edu.pl/

*************************************************************************************************

Pomoc w wyszukiwaniu ofert grantowych:

mgr Agnieszka Wróbel

specjalistka ds. badań naukowych

tel. (+48) 22 55 20 429
p. 124
 

 Godziny pracy:

wtorek, 11:00-15:00
środa, 11:00-15:00
czwartek, 11:00-15:00