OPIEKUNOWIE ROKU POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKÓW

iberystyka: hispanistyka

1 rok - mgr Elżbieta Ratajczak-Matusiak

2 i 3 rok - mgr Aitor Arruza-Zuazo

iberystyka: portugalistyka

1 rok - mgr Tamara Sobolska

2 i 3 rok - dr Anna Działak-Szubińska

hispanistyka stosowana

1 rok - dr Agnieszka Wiltos

2 i 3 rok - dr Tomasz Rudowski

 

https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DWNeofilologia/Lists/Dziennik/Attachments/603/DWNeofilologia.2022.62.ZKJD.12.pdf