dr Anna Działak-Szubińska

Dzialak-Szubinska_zdjecie_1.jpgOd 2011 roku związana zawodowo z Instytutem Studiów Iberyjskich Uniwersytetu Warszawskiego jako lektorka języka portugalskiego i wykładowca przedmiotów związanych z dziejami i kulturą Portugalii. Jej macierzysty zakład to Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Krajami Języka Portugalskiego. W roku akademickim 2016-2017 pracowała także w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadziła m.in. zajęcia ukierunkowane na ćwiczenie języka portugalskiego akademickiego. Wykładowca Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego, w 2020 roku wyróżniona jako jeden z najlepszych prowadzących (średnia ocen kursantów 5,0). Portugalistka i hispanistka, stypendystka m.in. NCN (konkurs Miniatura 3, projekt „Rama literacko-wydawnicza wybranych prac historiograficznych Cystersów z klasztoru Santa Maria de Alcobaça opublikowanych w latach 1580-1640 - kwerenda w Biblioteca Nacional de Portugal”), Instytutu Camõesa (stypendium badawcze) i FEQ (udział w kursie letnim), a także beneficjentka grantu NCBiR  „Rozwijanie nowych kompetencji neofilologicznej kadry naukowo-dydaktycznej w obszarze: Języki obce w pracy akademickiej” (POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/16) w zakresie pisania akademickiego i językoznawstwa korpusowego oraz programu Erazmus+ (wykłady gościnne w Departamento de História na Universidade de Évora). Doktoryzowała się w 2016 roku na podstawie pracy dotyczącej historiograficznych narracji poświęconych początkom państwowości portugalskiej (praca wyróżniona Summa cum Laude). W pracy badawczej zajmuje się głównie portugalskim dziejopisarstwem. Prezentowała referaty na wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Warsztat badacza i nauczyciela doskonali podczas licznych kursów i warsztatów (m.in. Odwrócona klasa jako metoda w pracy zdalnej/mieszanej i stacjonarnej", 25 września 2020; Content and Language Integrated Learning”, 20 kwietnia-24 czerwca 2020; „Império Colonial Português: os grupos marginalizados nas fontes manuscritas”, 7 maja 2019; „Curso de Ensino de Português Língua não Materna", 27 czerwca-1 lipca 2016; „Warsztat Umiejętności Dydaktycznych”, 10 września 2014; „O Cosmos Medieval: ideias, representações e simbolismo”, 22-30 lipca 2013; „Gentes e Paisagens na Literatura Portuguesa do Século XIX”, 23-27 lipca 2012). Współorganizatorka wydarzeń naukowych („A volta ao Mundo em 40 anos. Encontros e reencontros em língua portuguesa”,12-13 kwietnia 2018) oraz popularyzatorskich („Tłumacz iberysta a realia rynku pracy”, 11 marca 2019). 

W roku akademickim 2020/2021 opiekun trzeciego roku studiów. 

Dyżur: we wtorki w godzinach 9:00-9:30 i w środy w godzinach 9:00-9:30, zdalnie przez aplikację Google Meets (prośba o wcześniejszy kontakt w celu wygnerowania linku do spotkania).

Zainteresowania badawcze: portugalskie dziejopisarstwo, powieści historyczne.

Wybrane publikacje:

 Artykuł recenzyjnyEscritoras monjas. Autoridad y autoría en la escritura conventual femenina de los Siglos de Oro by Julia Lewandowska”, Calíope: Journal of the Society for Renaissance and Baroque Hispanic Poetry 25.2(2020): 270-273.

D. Teresa. Uma mulher que não abriu mão do poder (2015) de Isabel Stilwell. A imagem da mãe de D. Afonso Henriques revisitada”, Studia Iberystyczne 18(2019): 135-146.

Dobry doradca - piętnastowieczny portugalski traktat dydaktyczny. O poradach żywieniowych króla Edwarda”, Res Rethorica nr 1(2018): 1-16. 

„Opowieści, które «wprawią w zachwyt i zdumienie wszystkie narody» czyli Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości Portugalii (1631) Antóniego de Sousa de Macedo” [w:] Retoryka wizerunku medialnego pod red. A. Budzyńskiej-Dacy, A. Kampki i K. Molek-Kozakowskiej, Warszawa 2016: 25–63.

„As duas faces de D. Teresa (cca 1080–1130): do anti-exemplo à mulher exemplar” [w:] Língua Portuguesa na Europa Central: Estudos e Perspetivas pod red. J. Coelho Ramosa, Š. Grauovej, J. Jindrovej. Praga 2016: 51–60.

„Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości Portugalii czyli jak udowodnić «siłę» Portugalczyków”, Res Rethorica nr 4 (2015): 1–18.

„D. Teresa, mãe de D. Afonso Henriques, à luz da Crónica de El-Rey D. Affonso Henriques de Duarte Galvão”, Studia Iberystyczne, nr 13: 53–67.

Kompletny spis publikacji jest dostępny na stronie PBN.

Realizowane granty:

NCN, Miniatura 3, projekt: „Rama literacko-wydawnicza wybranych prac historiograficznych Cystersów z klasztoru Santa Maria de Alcobaça opublikowanych w latach 1580-1640 - kwerenda w Biblioteca Nacional de Portugal”.