RADA INSTYTUTU

W skład Rady Instytutu wchodzą samodzielni pracownicy naukowi, wybrani przedstawiciele pozostałej kadry, a także przedstawiciel Biblioteki, reprezentant doktorantów oraz przedstawiciele Zarządu Samorządu Studentów ISIiI UW.

 • Przewodniczący
  • dr hab. Jerzy Mazurek
 • Samodzielni nauczyciele akademiccy
  • prof. dr hab. Urszula Aszyk- Bangs
  • prof. dr hab. Kazimierz Sabik
  • dr hab. Grażyna Grudzińska, prof UW
  • dr hab. Anna Kalewska, prof UW
  • dr hab. Jacek Perlin, prof. UW
  • dr hab. Gerardo Beltrán
  • dr hab. Zuzanna Jakubowska
  • dr hab. Karolina Kumor
  • dr hab. Zofia Marzec
  • dr hab. Jerzy Mazurek
  • dr hab. Katarzyna Mikulska
  • dr hab. Tadeusz Miłkowski
  • dr hab. Małgorzata Nalewajko
  • dr hab Edyta Waluch-de la Torre
    
 • Przedstawiciele niesamodzielnych nauczycieli akademickich
  • dr Jakub Jankowski
  • dr Marta Piłat - Zuzankiewicz
  • dr Renata Diaz- Szmidt
  • dr Katarzyna Popek- Bernat
  • dr Barbara Jaroszuk- Żuradzka
 • Przedstawicielka pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  •  
 • Członkowie bez prawa głosu:
  • mgr Małgorzata Cybulska-Janczewa
  • dr Urszula Ługowska
  • mgr Tamara Sobolska
    
 • Protokolant
  • mgr Katarzyna Kowalska