SZKOLENIE BIBLIOTECZNE I SZKOLENIE BHP

Kampus-CAME_BHP.pngInformujemy o konieczności odbycia przez studentów 1.roku szkolenia bibliotecznego i szkolenia BHP.

Oba szkolenia odbywają się zdalnie, na platformie Kampus (logowanie jak do Usos).

• Szkolenie biblioteczne:

https://kampus.come.uw.edu.pl/enrol/index.php?id=6651

Uwaga! Po zakończonym szkoleniu, należy pobrać certyfikat i dostarczyć go do sekretariatu ds. studenckich (pok.2.418).

• Szkolenie BHP

https://kampus.come.uw.edu.pl/enrol/index.php?id=6960

Zaświadczenia z tego szkolenia nie trzeba dostarczać do sekretariatu.

Oba szkolenia są obowiązkowe i wpisane w program studiów.