ZAKŁAD JĘZYKA I KULTURY LUZO-BRAZYLIJSKIEJ

iberystyka_logo.jpg

Uprzejmie informujemy, że na mocy zarządzenia Dziekana Wydziału Neofilologii z dnia 29 maja 2020 r., przekształceniu uległ  Zakład Języka i Kultury Luzo-brazylijskiej w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW.

Z dniem 1 czerwca br. na jego bazie powstały dwa zakłady: Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Krajami Języka Portugalskiego i Zakład Brazylianistyki. Dziekan powołała także pierwszych Kierowników nowopowstałych zakładów. Zostali nimi: dr hab. Renata Díaz-Szmidt  i dr hab. Jerzy Mazurek.


Gostaríamos de informar aos interessados que, conforme a portaria do Decano da Faculdade de Novas Filologias, de 29 de maio de 2020, o Departamento de Língua e Cultura Luso-Brasileira do Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos da Universidade de Varsóvia foi desmembrado em dois departamentos. No dia 1º de junho de 2020 entrou em vigor a portaria que institui a criação do Departamento de Estudos Interdisciplinares dos Países de Língua Portuguesa e do Departamento de Estudos Brasileiros. O reitor da Universidade de Varsóvia também nomeou os primeiros coordenadores dos departamentos recém-criados. Foram nomeados para a coordenação dos respectivos departamentos os professores dr hab. Renata Díaz-Szmidt e dr hab. Jerzy Mazurek.

 

Tags: 

Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza poszukuje stażysty

Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza poszukuje stażysty, który będzie wraz 
z zespołem Izby promował i rozwijał stosunki gospodarcze i kulturalne między Polską a Portugalią. 

Izba przygotowuje obecnie dwa duże wydarzenia: Tydzień portugalski Flavours of Portugal (maj 2016) oraz Forum Polska-Portugalia-Angola-Brazylia-Mozambik (czerwiec 2016).

Wykład prof. dr hab. Ewy Łukaszyk pt. Od saudade do sfer Petera Sloterdijka. W poszukiwaniu definicji kultury portugalskiej

Zakład Języka i Kultury Luzobrazylijskiej zaprasza na spotkanie z Prof. dr hab. Ewą Łukaszyk, na którym opowie ona o swojej najnowszej książce: Nostalgia i imperium. "Styl pózny" w kulturze portugalskiej (fragment przedmowy) i wygłosi wykład w języku polskim pt. "Od saudade do sfer Petera Sloterdijka. W poszukiwaniu definicji kultury portugalskiej". 

Pages