DNI ADAPTACYJNE DLA NOWYCH STUDENTÓW ISIiI

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zaprasza nowoprzyjętych studentów 1. roku studiów I stopnia (kierunki; Iberystyka: Hispanistyka, Iberystyka: Portugalistyka oraz Hispanistyka Stosowana) oraz II stopnia (kierunek Filologia iberyjska) na spotkania z Dyrekcją i Pracownikami Instytutu w ramach Dni Adaptacyjnych.

 

Dzień Adaptacyjny dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych

(kierunki; Iberystyka: Hispanistyka, Iberystyka: Portugalistyka)  odbędzie się 26.09.2019 (czwartek) w siedzibie Instytutu przy ul Oboźnej 8 według następującego planu:

10:30, 11:00, 11:30 - Szkolenie Biblioteczne (w każdej turze może uczestniczyć maksymalnie 40 osób), miejsce - Biblioteka Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki, Oboźna 8, Parter

10:00 – 12:00 - odbiór legitymacji studenckich  (osoby przyjęte w rekrutacji wrześniowej zostaną poinformowane o terminie odbioru legitymacji), miejsce – Sekretariat ds. studenckich, Oboźna 8, II. piętro, p.213

12:15 - spotkanie z dyrektor ds. studenckich p. Tamarą Sobolską, opiekun roku p. Elżbietą Ratajczak-Matusiak, pełnomocnik ds. USOS, p. Grażyną Kurzyną oraz z przedstawicielkami Zarządu Samorządu Studentów naszego Instytutu, miejsce – Oboźna 8, Sala Śląska, Poziom -1

 

Dzień Adaptacyjny dla studentów I stopnia studiów niestacjonarnych

(kierunek Hispanistyka Stosowana) odbędzie się 26.09.2019 (czwartek) w siedzibie Instytutu przy ul Oboźnej 8 według następującego planu:

16:30 - Szkolenie Biblioteczne, miejsce - Biblioteka Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki, Oboźna 8, Parter

16:00 – 17:15 - odbiór legitymacji studenckich oraz podpisywanie umów (dla przyjętych w rekrutacji lipcowej), miejsce – Sekretariat ds. studenckich, Oboźna 8, II. piętro, p.213

17:15 - spotkanie z dyrektor ds. studenckich p. Tamarą Sobolską, opiekunem roku p. Kamilem Serugą, pełnomocnik ds. USOS p. Grażyną Kurzyną oraz z przedstawicielkami Zarządu Samorządu Studentów naszego Instytutu, miejsce – Oboźna 8, s.217, II. piętro

 

Dzień Adaptacyjny dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych

(kierunek Filologia Iberyjska) odbędzie się 27.09.2019 (piątek) w siedzibie Instytutu przy ul. Oboźnej 8 według następującego planu:

14:00 – spotkanie z dyrektorem ds. naukowych p. Marcinem Kołakowskim oraz z przedstawicielami Zakładów i Pracowni naszego Instytutu, miejsce - Oboźna 8, s.217, II. piętro

Po spotkaniu osoby, które zostały przyjęte w 1. turze rekrutacji będą mogły odebrać legitymacje w Sekretariacie ds. studenckich (Oboźna 8, II. piętro, p.213). Osoby przyjęte w 2. turze zostaną poinformowane o terminie odbioru legitymacji.

 

Welcome Point organizuje spotkania powitalne dla wszystkich studentów zagranicznych, którzy w roku akademickim 2019/2020 rozpoczną studia na Uniwersytecie Warszawskim.

Spotkania odbędą się 30 września 2019 r.

- spotkanie w języku angielskim rozpocznie się o godz. 10.00 w auli Auditorium Minus (stary BUW)

- spotkanie w języku polskim rozpocznie się o godz. 12.30 w sali C w Auditorium Maximum

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rejestrację poprzez wypełnienie formularza: https://forms.gle/cqRDGoNJNrfz6xYT8 (spotkanie w języku angielskim) lub https://forms.gle/Zmby5WdKGfnBAMj9A (spotkanie w języku polskim).

Podczas spotkań zaprezentowane zostaną najważniejsze informacje na temat Uniwersytetu, biur oraz możliwości, z których mogą skorzystać studenci. Uczestnicy otrzymają także pakiet powitalny i zaproszenia na wydarzenia planowane w październiku. Po sesjach informacyjnych wszyscy studenci zostaną zaproszeni do udziału w grze terenowej oraz do wieczornej integracji przygotowanej przez Zarząd Samorządu Studentów UW.

Szczegółowy program na stronie www.welcome.uw.edu.pl