dr Magdalena Brykczynska

Imię i nazwisko:                              Magdalena Marta Brykczyńska

Tytuł i stopień naukowy:             dr

Kariera naukowa:                          magisterium 2003, doktorat 2012

tytuł naukowy: doktor 2012

stanowisko: wykładowca 2012

 

Ważniejsze publikacje naukowe (max. 5):

 

 • (2014) “El teatro, de los signos, en la literatura argentina”, en: Del gran teatro del mundo al mundo del teatro. Homenaje a la Profesora Urszula Aszyk, Pracownia Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich, Uniwersytet Warszawski, pp. 433-443.
 • (2013) “Słowo – przyjaciel, nieprzyjaciel – Antonia di Benedetto”, en: Hiszpania i Ameryka Łacińska. Historia, literatura, język, metodologa. Materiały I Międzynarodowej  Koferencji Iberystycznej, Katedra Filologii Hiszpańskiej Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, pp. 41-47.
 • (2013) “Muzyczny Język Antonia Di Benedetto”, en: O języku i nie tylko. Studia o sztuce, ed. K.Jurczak, I.Kotańska, J.Sadowski, Wydawnictwo Libron, Warszawa 2013, pp. 75-81.
 • (2012) "A la luz del silencio", en: Realidades heterogeneas. Reflexiones en torno a la literatura, lengua, historia y cultura ibericas e iberoamericanas. Homenaje a la Profesora Grażyna Grudzińska, ed. K.Kumor, E.Waluch de la Torre, Instituto de Estudios Ibericos e Iberoamericanos, Universidad de Varsovia, Museo de Historia del Movimiento Popular Polaco, pp. 55-63.
 • (2007)“Todo vostas y oídos”, en: II Jornadas de literatura en español, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, de. A. Calderón Puertas, A. Flisek.
 •  (2005) Dlaczego chemik nie jest artystą, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, vol. 14 (3), s. 237-239. 

Dotychczas prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Ćwiczenia „Praktyczna nauka języka hiszpańskiego”
 • Konwersatorium „Literatura w kulturze Ameryki Łacińskiej”
 • Konwersatorium „Teoria literatury”
 • Ćwiczenia: „Pisanie tekstów akademickich w języku hiszpańskim”

Zainteresowania:

 • Muzyka poważna. Członkostwo w Stowarzyszeniu Mozart 2003, oraz w zespołach: Amici Canentes, Chór Warszawski, Warsaw Anglican Voices. Uczestnictwo w warsztatach: „Chór i harfa” oraz „Ad hoc” prowadzonych na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, jak również w nagraniu płyty ze współczesną muzyką sakralną pod batutą Szymona Wyrzykowskiego.  Ukończenie rocznego kursu Laboratorium Głosu Olgi Szwajgier. Nauka emisji głosu pod kierownictwem mgr Mai Wojnarowicz. 
 • Estetyki współczesne, estetyka dzieła muzycznego. Wieloletnie uczestnictwo w seminarium prof. dr hab. Iwony Lorenc z Wydziału Filozofii UW.
 • Terapeutyczna rola literatury.
 • Fenomenologia egzystencjalna.
 • Filozofia współczesna (postmodernizm, dekonstrukcja).