DYŻURY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Szanowni Kandydaci!

Zapraszamy w najbliższy piątek 26.08 w godzinach 10:00-11:30, oraz we wtorek 30.08 w godzinach 11:00-12:30, sala 217.