DZIEŃ OTWARTY UW ON-LINE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

Komisja Rekrutacyjna dziękuje kandydatom na studia w naszym Instytucie za udział w Dniu Otwartym UW online 24 kwietnia 2021 r. od godziny 10:00 do 16:00.

Zapraszamy także do zapoznania się z podstawowymi informacjami dot. studiów w naszym Instytucie i przebiegu procesu Rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2021/22.

https://dzienotwarty.uw.edu.pl/info