Godziny pracy biblioteki 2 listopada 2021

2.11.2021 bibiloteka jest otwarta w godzinach 10:00-14:00.

BIBLIOTEKA IBERYSTYKI, ITALIANISTYKI, ROMANISTYKI