HARMONOGRAM SESJI POPRAWKOWEJ SEMESTRU ZIMOWEGO 2017/18

Zdjęcie studentaPOPRAWKOWA SESJA EGZAMINACYJNA
SEMESTRU ZIMOWEGO
2017/2018

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów w sesji poprawkowej trwającej od 02.03 do 08.03.2018 r.

Nazwa Przedmiotu

Data egzaminu

Wykładowca

Godzina

Sala

Literatura hiszpańska - II rok

02.03.2018

dr Małgorzata Marzoch

09:30-11:00

221

Aktualne tendencje - I rok mag., Literatura hiszpańska 1 - I rok lic.

02.03.2018

dr hab. Katarzyna Moszczyńska-Durst

10:00-12:00

12:00-14:00

3.014  (Dobra 55)

Historia Portugalii - II rok lic.

2.03.2018

mgr Tamara Sobolska

13:00-15:00

222

Kultura regionów Portugalii-  I rok. lic. port.

02.03.2018

mgr Tamara Sobolska

15:00-16:30

217

PNJP I, Literatura Brazylii

3.03.2018

mgr Olga Bagińska-Sninzato

9:00-13:00

1.026 (Dobra 55)

Lektorat, jęz. hiszpański A1-A2

3.03.2018

mgr Dominika Jarzombkowska

10:00-13:00

2.016 (Dobra 55)

Literatura Ameryki Lacińskiej II

3.03.2018

dr Agnieszka Flisek

11:30-13:00

3.020 (Dobra 55)

PNJH - V rok

5.03.2018

dr hab. Zofia Marzec

09:00-14:00

Sala Śląska

Lektoraty, GOJH - I rok

5.03.2018

mgr Magdalena Adamczyk, dr hab. Edyta Waluch de la Torre

9:45-11:15

3.015 (Dobra 55)

Antropologia kultury w świecie iberyjskim - II rok lic.,  Antropologia cultural I - I rok mag.

5.03.2018

dr Agnieszka Brylak

11:30-14:00

210

Literatura portugalska 2 - 1 termin

5.03.2018

prof. dr hab. Anna Kalewska, mgr Jose Albuquerque da Costa Dias

13:30-15:30

211

Sztuka hiszpańska i hispanoamerykańska

5.03.2018

dr Marta Piłat-Zuzankiewicz

16:45-18:15

Lab. 6

Historia Języka Portugalskiego - II rok lic.

5.03.2018

mgr Michał Belina

16:43-18:15

2.018 (Dobra 55)

Podstawy dydaktyki i Kultury Regionów

6.03.2018

dr hab. Małgorzata Koszla-Szymańska

09:30-11:30 cz. pisemna

13:30-14:30 cz. ustna

Sala Śląska

 

Sala Śląska

Teoria przekładu cz. 1 - I rok mgr

6.03.2018

dr Aleksandra Jackiewicz

12:30-14:00

3.023 (Dobra 55)

Portugalska Myśl Filozoficzna - II rok lic. 6.03.2018 dr Magdalena Doktorska 13;30-14:30 211

Antropologia kultury gr 1 - II rok lic, Kodeksy mezoamerykańskie - I-II rok mgr

6.03.2018

dr hab. Katarzyna Mikulska

15:00-16:00

215

Historia Ameryki Łacińskiej

6.03.2018

mgr Marta Gajewska

15:00-17:00

Sala Sląska 

Literatura portugalska 2 - 2 termin

7.03.2018

prof. dr hab. Anna Kalewska, mgr Jose Albuquerque da Costa Dias

11:20-19:00

211

Dydaktyka

8.03.2018

mgr M. Adamczyk

9:45-11:15

s. 3023 (Dobra 55)

Językoznawstwo

8.03.2018

prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz

10:00-

28A Gmach Polonistyki

Literatura hiszpańska - III rok 8.03.2018 prof. Kazimierz Sabik 14:00-15:00 209
Sztuka Ameryki Łacińskiej 9.03.2018 mgr teresa Sońta-Jaroszewicz 12:00-13:00 217
Historia Ameryki Lacinskiej 1część prekolumbijska - 1 rok lic. 9.03.2018 dr hab. Katarzyna Mikulska 15;00-17:30 sala A audyt. Max.

 

SESJA EGZAMINACYJNA

SEMESTRU LETNIEGO

2017/2018

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów w sesji trwającej 11.06–1.07.2018.

Nazwa Przedmiotu

Data egzaminu

Wykładowca

Godzina

Sala

PNJH - II rok 12.06.2018 mgr Katarzyna Górna 09:00-12:00 3.014 (Dobra 55)
Język hiszpański - egz. końcowy - III rok 12.06.2018 mgr Magdalena Cybulska-Janczewa 10:00-13:00 Sala Śląska
 PNJH - IV rok 12.06.2018 lic. Jesus Pulido Ruiz 14:00-17:00 Sala Śląska
PNJH - I rok (pisemny) 13.06.2018 dr Małgorzata Marzoch 10:00-13:00 3.014 (Dobra 55)
Historia Portugalii - odrobienie zajęć i kolokwium zaliczeniowe - I rok lic. 13.06.2018 dr Anna Działak-Szubińska 11:00-13:00 217
Historia Hiszpanii - II rok 16.06.2018 dr hab. Tadeusz Miłkowski 14:00-15:30

2.014 (Dobra 55)

PNJH - I rok (ustny) 18.06.2018 dr Małgorzata Marzoch    
Historia Portugalii - egzamin - I rok lic. 18.06.2018 dr Anna Działak-Szubińska 11:00-12:30 217
Historia Ameryki Łacińskiej - II rok 21.06.2018 dr hab. Małgorzata Nalewajko 13:00-14:30 

3.017 (Dobra 55)