HARMONOGRAM EGZAMINACYJNEJ SESJI POPRAWKOWEJ SEMESTRU LETNIEGO 2017/18

Zdjęcie studentaSESJA POPRAWKOWA

SEMESTRU LETNIEGO

2017/2018

 

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów w sesji poprawkowej trwającej od 1 do 15.09.2018.

Nazwa Przedmiotu 

Data egzaminu

Wykładowca

Godzina

Sala

PNJP I gr. 1 i 2, PNJP hisp. 2 rok naucz. gr. 3 1.09.2018 mgr O.Bagińska-Shinzato, mgr Henrique Shinzato, mgr Bożena Papis, mgr Carlos Romualdo 10:00-12:00 3.015
Literatura hiszpańska 3, ćwiczenia - III r. 1.09.2018 mgr Katarzyna Górna 10:00-12:00 3.023 Dobra 55
PNJP II gr. 2 - pisemny, Brazylijska myśl filozoficzna - III rok lic. 3.09.2018 mgr Olga Bagińska-Shinzato, mgr Henrique Shinzato 10:00-13:00 126
Historia Portugali ćw.- zal, I r. lic. port. 3.09.2018 dr Anna Działak-Szubińska 10:00-11:00 111
Historia Hiszpani, zal. kolokwium II  sem, I rok 3.09.2018 dr hab. Zuzanna Jakubowska-Vorbrich 10:00-11:30 210
Literatura Ameryki Łacińskiej III - III r. 3.09.2018 dr Agnieszka Flisek 10:00-12:00 217
PNJH - II r. 3.09.2018 mgr Katarzyna Górna 11:00-14:00 Sala Śląska
Krytyka i historia przekładu -I r. II st. 3.09.2018 dr Aleksandra Jackiewicz 13;00-15:00 216
PNJP dla hispanistów I rok mgr 3.09.2018 mgr Tamara Sobolska 16:00-17:30 126
PNJP dla hispanistów  - II rok mgr 3.09.2018  dr Jakub Jankowski, mgr Carlos Romualdo 16:00-17:30 217
KUBA - IV, V r. 3.09.2018 dr Urszula Ługowska 17:00-18:00 105
PNJP hisp. 2 rok naucz. gr. 3 - pisemny 4.09.2018 mgr Olga Bagińska-Shinzato, mgr Henrique Shinzato 10:00-13:00 105
Historia Hiszpanii - popr. egz. - I rok 4.09.2018 dr hab. Zuzanna Jakubowska-Vorbrich 10:00-11:30 126
Literatury afrykańskie - II r. 4.09.2018 dr hab. Renata Diaz-Szmidt 10:00-13:00 114
Literatura Portugalska 3 4.09.2018 dr hab. Anna Kalewska 10:00-16:00 221
Aktualne tendencje w literaturze latynoamerykańskiej - IV r. 4.09.2018 dr Agnieszka Flisek 10:00-20:00 215
Historia Portugalii - I r. lic port. 4.09.2018
  dr Anna Działak-Szubińska
11:00-12:30 217
Literatura Hiszpańska III - III r. 4.09.2018 Prof. dr hab. Urszula Aszyk-Bangs 11:00-15:00 222
Historia Ameryki Łacińskiej I, zal. ćw. 4.09.2018 dr Rafał Reichert 12:00-13:00 111
Historia PALOP - II r. 5.09.2018 dr hab. Renata Diaz-Szmidt 09:30-10:30 114
Hiszpańska i hispanoamerykańska myśl filozoficzna - II r. 5.09.2018 dr Marta Piłat-Zuzankiewicz 09:30-11:00 217
PNJP I gr. 1 i 2 - pisemny 5.09.2018 mgr Olga Bagińska-Shinzato, mgr Henrique Shinzato, mgr Bożena Papis, mgr Carlos Romualdo 10:00-13:00 111
PNJP - I r. lic. 5.09.2018 mgr Bożenna Papis 10:00-11:30 215
Literatura Ameryki Łacińskiej III (wykład) 5.09.2018 dr hab. Grażyna Grudzińska 10:00-13:00 222
Literatura Portugalska 3 5.09.2018 dr hab. Anna Kalewska 10:00-16:00 221
Wstęp do studiów portugalistycznych - I r. 5.09.2018 dr hab. Renata Diaz-Szmidt 10:30-12:00 114
PNJH 1 - pisemny i ustny 5.09.2018 dr Małgorzata Marzoch 11:00-15:00 126
Problemy społeczno-polityczne Ameryki Łacińskiej i Latynoamerykańskiej myśli filozoficzno-społecznej 5.09.2018 mgr Marta Wojtowicz-Wcisło 11:15-12:00 217
Literatura Ameryki Łacińskiej I (konwersatorium) 5.09.2018 dr hab. Grażyna Grudzińska 15:00-16:00 222
Językoznawstwo - I r. mgr 5.09.2018 prof. dr hab. Jacek Perlin 17:00-18:30 111
Kino brazylijskie 6.09.2018 mgr Magdalena Walczuk 10;00-11:00 114
PNJP II gr. 2 - ustny, PNJP hisp. 2 rok naucz. gr. 3 - ustny 6.09.2018 mgr Olga Bagińska-Shinzato, mgr Henrique Shinzato, 10:00-12:00 111
Literatura Portugalska 3 6.09.2018 dr hab. Anna Kalewska 10:00-16:00 221
Literatura Amerykańska I - I rok hisp. 6.09.2018 dr Barbara Jaroszuk-Żuradzka 15:00-17:00 3.023 Dobra 55
PNJP I gr. 1 i 2 - ustny 7.09.2018 mgr Olga Bagińska-Shinzato, mgr Henrique Shinzato, mgr Bożena Papis, mgr Carlos Romualdo 09:00-11:00 111
Różnorodność geograficzno kulturowa Portugalii - II r. mgr hisp. 7.09.2018 mgr Tamara Sobolska 10:00-11:30 126
PNJP -egz. ustny, -I r. lic. 7.09.2018 mgr Bożenna Papis 10:00-13:00 111
Literatura Portugalska 3 7.09.2018 dr hab. Anna Kalewska 10:00-16:00 221
J 7.09.2018   12:00-13:30 105
PNJP III - pisemny 7.09.2018 mgr Henrique Shinzato, Pedro Pignatelli 12:00-15:00 114
Literatura Brazylii 2 - pisemny 8.09.2018 mgr Olga Bagińska-Shinzato, mgr Henrique Shinzato 10:00-13:00 3.015
Historia Brazylii - I r. 10.09.2018 dr hab. Jerzy Mazurek 09:00-11:00 126
Język hiszpański - poziom średnio zaawansowany - Lektorat, grupa nr 1. 10.09.2018 lic. Zuly Usme 10:00-11:30 111
PNJP III - ustny 10.09.2018 mgr Henrique Shinzato, Pedro Pignatelli 10:00-12:00 114
PNJH - III r. 10.09.2018 mgr M. Cybulska 10:00-13:00 217
PNJP V 10.09.2018 mgr Magdalena Walczuk 10:00-14:00 105
LP2 i LP1 - Literatura  Portugalska 1 i 2 10.09.2018 dr hab. Anna Kalewska 11:00-15:00 221
Historia Ameryki Łacińskiej I 10.09.2018 dr Rafał Reichert 12:00-13:30 sala Śląska 
PNJH - III r. - egz. ustny 10.09.2018 mgr M. Cybulska 14:00-16:00 222
LP2 i LP1 - Literatura  Portugalska 1 i 2 11.09.2018 dr hab. Anna Kalewska 10:00-15:00 221

Instytucje kultury i animacja kultury - III rok

11.09.2018 mgr Teresa Sońta-Jaroszewicz 10:30-12:00 217
 Fonetyka w wersji kontynentalnej j. portugalskiego - 1 r. lic. 11.09.2018 mgr Michal Belina 11:00-12:30 111
Historia da Arte Portuguesa 11.09.2018 mgr Antonio Xavier 11:45-13:15 114
Lektoraty, dydaktyka 11.09.2018 mgr Magdalena Adamczyk 14:00-15:30 111
PNJH - IV, V r. - egz. pisemny 12.09.2018 mgr Jesus Pulido 11:00-12:30 217
Literatura hiszpańska 2 12.09.2018 prof. Kazimierz Sabik 14;00-15:00 209
Psychologia ogólna  13.09.2018 dr Dominika Jarzombkowska 10;00-10:45 222
Lektorat jęz. hiszpański 13.09.2018 dr Dominika Jarzombkowska 10:45-12;15 222
PNJH - IV, V r. - egz. ustny 13.09.2018 dr hab. Zofia Marzec 11:00- 217
HAŁ II 13.09.2018 dr hab. Małgorzata Nalewajko 11:00-13:00 111
Historia Hiszpanii - II r. lic. 13.09.2018 dr hab. Tadeusz Miłkowski 14:00--15:30 126
Historia Portugalii - III termin 26.09.2018 dr Anna Działak-Szubińska   111

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Zdjęcie studentaSESJA EGZAMINACYJNA 

SEMESTRU ZIMOWEGO

2018/2019

 

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów w sesji zimowej trwającej od 26.01.2019 r. do 08.02.2019 r.

Nazwa Przedmiotu 

Data egzaminu

Wykładowca

Godzina

Sala

Actuales tendencias en literatura espanola 28.01.2019 dr Aránzazu Calderón Puerta 09:30-12:00 217