II Encuentros Hispano-Polacos: 21-22 de mayo de 2019

II Encuentros Hispano-Polacos  

“España y Polonia. Centenario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. 1919-2019”

Varsovia, 21-22 de mayo de 2019

Sala de Columnas y Biblioteca Antigua, Universidad de Varsovia

Entrada libre

El ciclo anual de Encuentros hispano-polacos, organizado por la Facultad ”Artes Liberales” de la Universidad de Varsovia, la Embajada de España en Polonia y el Instituto Cervantes en Varsovia, tiene como fin animar el debate entre expertos españoles y polacos sobre temas destacados de la historia y la cultura de ambos países. Aspira a convertirse en un foro bilateral de diálogo e intercambio abierto a las sociedades civiles de ambos países.

En 2018, el ciclo se abrió con el análisis de los desafíos y aspiraciones de los dos países en el contexto europeo y global en el siglo XIX, entendido de manera amplia, desde el inicio de la Revolución Francesa hasta el final de la Primera Guerra Mundial. El segundo Encuentro, que celebraremos este año, estará dedicado al centenario de la recuperación de las relaciones diplomáticas hispano-polacas, restablecidas el 20 de mayo de 1919.

***

II Spotkania Polsko-Hiszpańskie

„Polska i Hiszpania. Stulecie przywrócenia stosunków dyplomatycznych. 1919–2019”

 

Warszawa, 21-22 maja 2019r.

Sala Kolumnowa i Aula w budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej

Uniwersytet Warszawski

Wstęp wolny

Doroczny cykl Spotkań Polsko-Hiszpańskich organizowany przez Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego,  Ambasadę Hiszpanii oraz Instytut Cervantesa w Warszawie, ma na celu inicjowanie debat z udziałem hiszpańskich i polskich ekspertów  na tematy poświęcone historii i kulturze obu krajów. Pragnie stać się bilateralnym forum dialogu i swobodnej wymiany pomiędzy społeczeństwami obywatelskimi obu krajów.

W 2018 r. cykl rozpoczął się analizą wyzwań i aspiracji obu krajów w kontekście europejskim i światowym w szeroko rozumianym XIX wieku, podcząwszy od Rewolucji Francuskiej aż do zakończenia Pierwszej Wojny Światowej.  Tegoroczne, drugie Spotkania będą poświęcone stuleciu odnowienia hiszpańsko-polskich stosunków dyplomatycznych, które ustanowiono ponownie 20 maja 1919 r.

Sección Cultural

Embajada de España en Varsovia

Ambasada Hiszpanii w Polsce / Embassy of Spain in Poland

Ul. Myśliwiecka  4 00-459 Varsovia (Polonia). Warszawa. Warsaw.

Tfno: +48 22 5834000

Email: emb.varsovia.cult@maec.es

 

cid:image001.jpg@01D4F524.F7291700