IV ENCUENTROS HISPANO-POLACOS 15.10.2021

IV Encuentros Hispano-Polacos  

“La Monarquía Española y la Monarquía Polaco-Lituana a través de los siglos”

 

Varsovia, viernes, 15 de octubre de 2021

Universidad de Varsovia, edificio de la facultad de Lenguas Modernas, c/ Dobra 55, aula 1007

Idiomas de la conferencia:
polaco y español (traducción simultánea)

Entrada libre

Las personas interesadas en la actividad que no pueden asistir podrán conectarse a la conferencia en línea a través de:

1. plataforma Zoom, (con la traducción simultánea)

https://us02web.zoom.us/j/88928902119?pwd=VXFJSm5hV1BXK2ZQRzVXT2krQmpqQT09

Meeting ID: 889 2890 2119, Passcode: 2021

2. Facebook (en versión original, sin la traducción)

https://fb.me/e/19v5G5vmL 
 

La Facultad ”Artes Liberales” de la Universidad de Varsovia y la Embajada de España en Polonia tienen el placer de invitarles a la Conferencia Científica Internacional “La Monarquía Española y la Monarquía Polaco-Lituana a través de los siglos” en el marco de la IV edición de Encuentros Hispano-Polacos.

El ciclo anual de Encuentros Hispano-Polacos, organizados desde 2018 por la Facultad de “Artes Liberales” de la Universidad de Varsovia y la Embajada de España en Polonia, tiene como fin animar el debate entre expertos españoles y polacos sobre temas destacados de la historia y la cultura de ambos países.

Los debates versan sobre España y Polonia, con un enfoque comparativo, superando el tradicional planteamiento de las relaciones bilaterales.

Hasta ahora se han celebrado tres conferencias del ciclo Encuentros Hispano-Polacos. La primera fue dedicada al análisis de los desafíos y aspiraciones de los dos países en el contexto europeo y global en el siglo XIX, entendido de manera amplia, desde el inicio de la Revolución Francesa hasta el final de la Primera Guerra Mundial. La segunda se inscribía en la reflexión sobre el centenario de las relaciones diplomáticas hispano-polacas, restablecidas el 20 de mayo de 2019. Y la tercera trataba de la libertad de expresión e información en ambos países durante el siglo XX.

***

   IV Spotkania Polsko-Hiszpańskie

„Monarchia Hiszpańska i Monarchia Polsko-Litewska na przełomie wieków”

 

Warszawa, piątek, 15 października 2021r.

Uniwersytet Warszawski, budynek Wydziału Neofilologii, ul. Dobra 55, sala 1007

Języki konferencji:

polski i hiszpański (tłumaczenie symultaniczne)

Wstęp wolny

Osoby zainteresowane wysłuchaniem konfrencji, a nie mogące uczesniczyć fizycznie w Spotkaniach, zapraszamy do udziału online za pośrednictwem:

1. platformy Zoom (z tłumaczeniem symultanicznym)

https://us02web.zoom.us/j/88928902119?pwd=VXFJSm5hV1BXK2ZQRzVXT2krQmpqQT09

Meeting ID: 889 2890 2119, Passcode: 2021

2. Facebooka (w wersji oryginalnej, bez tłumaczenia)

https://fb.me/e/19v5G5vmL 

Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego i Ambasada Hiszpanii w Polsce mają przyjemność zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową Monarchia Hiszpańska i Monarchia Polsko-Litewska na przełomie wieków w ramach IV edycji Spotkań Polsko-Hiszpańskich.  

Cykl corocznych Spotkań Polsko-Hiszpańskich, organizowanych od 2018 r. przez Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ambasadę Hiszpanii w Polsce, ma na celu umożliwienie debaty polskich i hiszpańskich ekspertów na tematy ważne z punktu widzenia historii i kultury obydwu krajów.

Debaty te traktują o Polsce i Hiszpanii, analizowanych osobno oraz w ujęciu porównawczym, przezwyciężając tradycyjne badanie kontaktów bilateralnych.

Dotąd odbyły się trzy konferencje z cyklu Spotkań Polsko-Hiszpańskich. Pierwsza poświęcona była analizie wyzwań i aspiracji obydwu krajów w kontekście europejskim i globalnym w szeroko rozumianym wieku XIX, od rozpoczęcia Rewolucji Francuskiej do zakończenia I wojny światowej. Druga wpisywała się w refleksję nad stuleciem polsko-hiszpańskich stosunków dyplomatycznych, przywróconych 20 maja 2019 r. Trzecia zaś traktowała o wolności słowa i informacji w obydwu krajach w XX w.

Sección Cultural

Embajda de España en Vasovia

Ambasada Hiszpanii w Polsce / Embassy of Spain in Poland

Ul. Mysliwiecka  4 00-459 Varsovia (Polonia). Warszawa. Warsaw.

Tel.: +48 22 583 40 00 

Email: emb.varsovia.cult@maec.es