Konferencja “Ramón Menendez Pidal como uno de los pilares de los estudios hispánicos”: Uniwersytet Łódzki, listopad 2019

“Ramón Menendez Pidal como uno de los pilares de los estudios hispánicos”

Z okazji 150 – tej rocznicy urodzin lingwisty Członkowie Studenckiego Koła Naukowego “ Tertulia”  zapraszają do udziału w konferencji  pod hasłem “Ramón Menendez Pidal como uno de los pilares de los estudios hispánicos¨. Zachęcamy wszystkich chętnych studentów i doktorantów do uczestnictwa w tym wydarzeniu upamiętniającym wybitnego, hiszpańskiego naukowca. Temat wystąpienia powinien być związany z postacią Ramona Menendeza Pidala.

Termin konferencji: listopad 2019

Miejsce obrad: Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 171/173

Języki konferencji: hiszpański

Zgłoszenia i opłata konferencyjna:

W celu wzięcia udziału w konferencji należy przesłać abstrakt referatu naukowego (maksymalnie do 400 znaków) w terminie nieprzekraczającym 31.05.2019 na adres e-mailowy skn.tertulia@gmail.com.

Opłata za udział w konferencji naukowej wynosi 50 zł. Obejmuje ona posiłek i przerwy kawowe.