mgr Jesus Pulido Ruiz

Mgr.

Jesús  Pulido  Ruiz

e-mail: j.pulido@interia.pl

 

 

ZAKŁAD / PRACOWNIA* PRACOWNIA JĘZYKOZNAWSTWA I DYDAKTYKI JĘZYKÓW IBERYJSKICH

Pełnione funkcje: pracownik Instytutu od 1992 r.

 • Koordynator nauczania języka hiszpańskiego IV i V  roku studiów dziennych i wieczorowych
 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej w czasie egzaminów wstępnych na Studia Iberystyczne na rok akademicki 2000 / 2001.
 • Zastępca Kierownika Pracowni Językoznawstwa Iberyjskiego i Dydaktyki Języków. Rok akademicki  2002 / 2003  (semestr zimowy) 

 

Specjalizacja naukowa: dydaktyka języka hiszpańskiego, teoria tłumaczenia i znajomość frazeologii hiszpańskiej.

Przebieg kariery naukowej:  Bardzo duże doświadczenie dydaktyczne, współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie jako ekspert z języka hiszpańskiego.

Współautor nowego programu nauczania języka hiszpańskiego w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Przez kilka lat prowadził zajęcia dydaktyczne z języka hiszpańskiego dla dzieci w Instytucie Cervantesa. Jest również autorem publikacji Idiomy Hiszpańskie wydane przez Wiedzę Powszechną oraz Idiomów Polsko –Hiszpańskich wydanych przez PWN jak również słowników polsko-hiszpańskich / hiszpańsko –polskich. Współpracował z różnymi wydawnictwami jako tłumacz, redaktor albo weryfikator, między innymi z wydawnictwami  Wiedza Powszechna, Langenscheidt, PWN, Philip Wilson, Festyna. Tłumaczenia jego recenzji były publikowane w miesięczniku literackim Pismo wydawanym w Krakowie a jego tłumaczenia współczesnych autorów polskich były wydawane  w Toledo, Hiszpanii, w czasopiśmie literackim Calandrajas. Stała współpraca z regionalnym czasopismem literacko-etnograficznym CRÓNICAS. Toledo –         HISZPANIA od roku 2007 do dziś.

Zainteresowania i projekty badawcze: (wyszczególnienie kilku głównych kierunków zaineresowań badawczych)  

 

Dyżur: pon. 18.15 -19.15

 
 

 

Wybrane publikacje: /w odwrotnym porządku chronologicznym/

 • (2012) „Leyendas polacas” Kindle Edition
 •  (2011) „Leyendas polacas”. Uniwersitet Warszawski
 •  (2010) „Hiszpański. Konwersacje bez tajemnic”. Wyd. Wiedza Powszechna
 • (2009): Duży słownik polsko-hiszpański / hiszpańsko- polski (praca zbiorowa) Wyd. LANGENSCHEIDT
 • (2005) Rozmówki Polsko-hiszpański. (Współautor), Wyd. Agencja Artystyczna MTJ
 • (2006) Mały słownik polski-hiszpański / hiszpańsko-polski (Współautor). Wyd. PWN
 • (2003): IDIOMY POLSKO-HISZPAŃSKIE – Expresiones fraseológicas polaco-español. Wyd. PWN
 • (2000): IDIOMY HISZPAŃSKIE. (Współautor), Wyd. Wiedza Powszechna
 • (1992): Tłumaczenie na hiszpański książki Kornela Makuszyńskiego „O dwóch takich, co ukradli księżyc”  („Los ladrones de la luna”). Edit. ANAYA.
 • Dwa tomiki poezji : „Primeras huellas” (1978), “La súbita piel del asfalto” (1984)

   

Przykładowe wypromowane prace licencjackie/magisterskie/doktorskie /w odwrotnym porządku chronologicznym/

 • Autor (rok): Tytuł pracy
 • Autor (2007): Tytuł pracy
 • Autor (1999): Tytuł pracy