mgr Katarzyna Kowalska

Pełnione funkcje:katarzyna kowalska strona.jpg

  • doktorantka od roku 2019/2020
  • Członkini Zarządu Koła Naukowego Literatury Latynoamerykańskiej UW
  • Protokolantka Rady Naukowej ISIiI
  • Członkini Zespołów Badawczych GENIA (Género, Identidad y Discurso en España y América Latina) oraz ELAR (Estudios Literarios Argentinistas) 

Specjalizacja naukowa: literaturoznawstwo

Przebieg kariery naukowej: 

Absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, gdzie w 2018 roku obroniła pracę magisterską poświęconą obecności “ja” autorskiego i problemom związanych z reprezentacją Innego we współczesnej „kronice” argentyńskiej. Od 2016 roku studentka Uniwersytetu w Buenos Aires (Maestría de Literaturas Española y Latinoamericana), gdzie przygotowuje pracę poświęconą reprezentacji Argentyny jako konstruktu wyobrażeniowego we współczesnej „kronice” podróżniczej. Od 2019 roku doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW.

Zainteresowania i projekty badawcze:

  • Współczesna literatura argentyńska​​​​​​​
  • Literatura latynoamerykańska​​​​​​​
  • „Kronika” latynoamerykańska​​​​​​​
  • Pisarstwo podróżnicze i teoria podróży​​​​​​​
  • Teoria przestrzeni​​​​​​​
  • Krytyka feministyczna

Kontakt: katarzynakowalska92@uw.edu.pl

Publikacje:

2020: “«Una familia normal es lo más siniestro»: la felicidad frustrada y el deseo femenino en «Matate, amor» de Ariana Harwicz”. Przyjęty do publikacji w tomie monograficznym Extremas. Figuras de la felicidad y la furia en la producción cultural ibérica y latinoamericana del siglo XXI (red. Roland Spiller, Aránzazu Calderón Puerta, Katarzyna Moszczyńska-Dürst) w wydawnictwie Peter Lang (współautorstwo z mgr Zuzanną Geremek).

Organizacja kongresów międzynarodowych:

2020 – Członkini Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu „Auto/biografías de parias y transfugas”

2019 – Członkini Komitetu Organizacyjnego Sympozjum Latynoamerykanistycznego „Civilización / barbarie o civilibarbarie: ¿fin del dilema argentino?”