mgr Zuzanna Geremek

Pełnione funkcje: Zuzanna foto.jpg

  • Doktorantka od roku 2019/2020
  • Członkini Zarządu Koła Naukowego Literatury Latynoamerykańskiej UW
  • Członkini Zespołów Badawczych GENIA (Género, Identidad y Discurso en España y América Latina) oraz ELAR (Estudios Literarios Argentinistas) 

Specjalizacja naukowa: literaturoznawstwo

Przebieg kariery naukowej: 

Absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych MISH gdzie w 2019 roku obroniła pracę magisterską poświęconą tematyce queer i doświadczeniu marginalności w prozie współczesnej pisarki argentyńskiej, Gabrieli Cabezón Cámary. W 2018 roku odbyła półroczną wymianę na Uniwersytecie w Buenos Aires. Obecnie studentka studiów magisterskich na wydziale Filozofii i Socjologii UW, gdzie przygotowuje pracę poświęconą reprezentacji kobiety jako produktu w dziełach współczesnej kultury argentyńskiej. Od 2019 roku doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW.

Zainteresowania i projekty badawcze:

  • Współczesna literatura argentyńska
  • Literatura latynoamerykańska
  • Poetyka kobiet we współczesnej literaturze latynoamerykańskiej
  • Filozofia
  • Teoria literatury​​​​​​​
  • Krytyka feministyczna

Kontakt: z.geremek@uw.edu.pl

Publikacje:

2020: “«Una familia normal es lo más siniestro»: la felicidad frustrada y el deseo femenino en «Matate, amor» de Ariana Harwicz”. Przyjęty do publikacji w tomie monograficznym Extremas. Figuras de la felicidad y la furia en la producción cultural ibérica y latinoamericana del siglo XXI (red. Roland Spiller, Aránzazu Calderón Puerta, Katarzyna Moszczyńska-Dürst) w wydawnictwie Peter Lang (współautorstwo z mgr Katarzyną Kowalską).

Organizacja kongresów międzynarodowych:

2020 – Członkini Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu „Auto/biografías de parias y transfugas”