MIASTECZKO NA STYKU KULTUR – CULTURAL HOT-SPOT UW

Welcome Point, wspólnie z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu oraz Samorządem Studentów serdecznie zaprasza do „Miasteczka na styku kultur – Cultural Hot Spot”, które stanie na kampusie głównym  17 maja 2019 r. w godzinach od 10.30 do 18.00.

Celem wydarzenia jest promocja różnorodności i wielokulturowości na Uniwersytecie oraz integracja polskich i zagranicznych studentów, a także pozostałych członków społeczności akademickiej.

W programie przewidujemy trzy moduły:

  • strefa z namiotami, w których studenci zagraniczni, wspólnie ze studentami polskimi, będą prezentować różnorodne kultury
  • prelekcje i panele dyskusyjne
  • strefa gastronomiczna

https://www.facebook.com/events/329528814403184/

http://welcome.uw.edu.pl/miasteczko-na-styku-kultur-cultural-hot-spot-uw-2/