SZKOLENIE Z PRAW I OBOWIĄZKÓW STUDENTA

Zarząd Samorządu Studentów naszego Instytutu zaprasza serdecznie studentów 1. roku studiów licencjackich (studia stacjonarne i niestacjonarne) na szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta. Szkolenie odbędzie się 3.10.2019 (czwartek) w godzinach 9:45 - 11:15 w s. Śląskiej w budynku przy ul.Oboźnej 8.